ביטוח

למשרד יגאל ארנון מומחיות מיוחדת בתחום הביטוח על ענפיו השונים. למשרד בקיאות משפטית ביחס לכל ענפי הביטוח והוא מייצג את חברות הביטוח בהליכים שונים ומגוונים לרבות הליכי ליטיגציה תוך דגש על הליכים ייצוגיים, רגולציה והליכים שונים מול הפיקוח על הביטוח.
 

משרדינו מלווה משפטית את חברות הביטוח הגדולות והמובילות בישראל ומעניק טיפול משפטי מקיף לרבות:

1. ייצוג חברות הביטוח בהליכים ייצוגיים בכל ענפי הביטוח; 

2. סיוע ועזרה בניסוח הסכמי ביטוח; 

3. ייצוג בהליכים שונים מול המפקח על הביטוח - שימוע, עיצום כספי, קנס מנהלי, תלונות ציבור; 

4. ייצוג של חברות הביטוח בהליכים משפטיים בעלי השלכות רוחב; 

5. ייצוג שוטף של חברות הביטוח בטיפול בתלונות לקוחות ותלונות ציבור; 

6. סיוע ביישום והפנמה של חוזרי פיקוח;
 

תחום הביטוח הוא תחום דינאמי ורב תחומי, החולש על ענפים רבים (ביטוחי חיים, ביטוחי רכוש, ביטוחים קבוצתיים) ובעיקר על שוק ההון (לאור היותן של חברות הביטוח גופים פיננסיים לחיסכון ארוך טווח, המשווקות ללקוחותיהן מוצרי חיסכון והשקעה שונים כדוגמת ביטוחי מנהלים, ביטוחים פנסיוניים וביטוחי גמל). כפועל יוצא מכך, שוק הביטוח הינו שוק הרווי בחקיקה ותקינה למוצרים המגוונים והשונים המשווקים על ידי חברות הביטוח; לצד היותו שוק מפוקח באופן אינטנסיבי על ידי המפקח על הביטוח, בין היתר, באמצעות חוזרים, הנחיות ורגולציה ענפה מאת הפיקוח על הביטוח.

ביטוח