עזריאלי המגדל העגול
מרכז עזריאלי 1
תל אביב 6702101, ישראל
03-6087777
03-6087724
ירושלים הלל
רחוב הלל 31
ירושלים 9458131, ישראל
02-6239239
02-6239233
ירושלים ריבלין
רחוב ריבלין 22
ירושלים 9424018, ישראל
02-6239200
02-6239236
עזריאלי המגדל המרובע
מרכז עזריאלי 5
תל אביב 6702501, ישראל
03-6087999
03-6087902