עדכונים בדיני עבודה - נובמבר 2016
שירה להט, נטע גושן ואופיר דגן
30/11/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות: הצעת חוק ההסדרים 2017 – מס הכנסה
ערן למפרט ואופיר לוי
14/11/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות: חוק ההתייעלות הכלכלית 2017-2018 מס ריבוי דירות
דנה הלר
14/11/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות: ניהול סיכוני סייבר בגופים מוסדיים
אלי גרינבאום ורואי קידר
29/09/2016
קרא עוד
עדכון פסיקה - הקפאת גיוסי מימון המונים
דני מרקוביץ ונועה סלבין
29/09/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות - דיני עבודה, ספטמבר 2016
שירה להט, נטע גושן ברמי ואופיר דגן
29/09/2016
קרא עוד
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) התשע"ו - 2016
גיל אורן ומיכאל קרן
19/09/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות: איסור לגבות תשלום בגין מכרזים ששווי ההתקשרות בהם נמוך מ-50 מיליון ש"ח
דורון תמיר
04/09/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות: דיני עבודה, אוגוסט 2016
שירה להט, נטע גושן ברמי ואופיר דגן
31/08/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות: מגן הפרטיות
יוכבד נובוגרודר-שושן
09/08/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות: תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) התשע"ו - 2016
ענר חפץ ויעל מרטיק חנן
25/07/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות - הצעה תוך כדי המסחר בבורסה – מנגנון ATM
16/06/2016
קרא עוד

(At the Market Offering)

עדכון לקוחות - דיני עבודה, מאי 2016
שירה להט ונטע גושן ברמי
30/05/2016
קרא עוד
עדכון משפטי - מיסים: אמנה חדשה למניעת כפל מס עם גרמניה
אופיר לוי וערן למפרט
23/05/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות: תיקון 85 לחוק מיסוי מקרקעין – הוראות לעניין יורשים
דנה הלר
20/04/2016
קרא עוד

ביום 29.3.2016 פורסם תיקון מס' 85 לחוק מיסוי מקרקעין, במסגרתו תוקנו הוראות החוק בכל הנוגע להגדרות "דירה יחידה" לעניין הפטור ממס שבח ומדרגות מס רכישה מיטיבות.

עדכון לקוחות: תיקוני חקיקה בדיני החברות - מתן הקלות
שירי שחם, גיל אורן, דניאל מרקוביץ ואסף מסיקה
18/04/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות: תיקון 220 לפקודת מס הכנסה
עוה"ד ערן למפרט, אופיר לוי ושי פחימה
04/04/2016
קרא עוד

הטבות מס לעידוד הנפקת חברות מחקר ופיתוח והשקעות קופות גמל ב"קרן טכנולוגיה עילית"
ביום 28.3.2016 פורסם תיקון מס' 220 לפקודת מס הכנסה, וזאת בעקבות המלצות הוועדה לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המו"פ. 
התיקון כולל הטבות מס שונות, ובהן הכרה לצרכי מס בהשקעה בחברת מו"פ כבר בשנה שבה בוצעה ההשקעה, הכללת בעלי שליטה בחברות מו"פ במסגרת סעיף 102 לפקודה ועוד.
מחלקת המיסים במשרד עומדת לרשותכם לכל שאלה או הבהרה.
 

עדכון לקוחות - דיני עבודה, מרץ 2016
שירה להט ונטע גושן ברמי
31/03/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות - תיקון חוק מע"מ גביית מע"מ מחברות זרות המספקות שירותים דיגיטאליים
ערן למפרט ואופיר לוי
27/03/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות - דיני עבודה, פברואר 2016
שירה להט ונטע גושן ברמי
25/02/2016
קרא עוד
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (הצעת יחידות של קרנות חוץ), התשע"ו 2016.
שירי שחם ומיכאל קרן
24/02/2016
קרא עוד
עדכון רמו"ט בעניין העברת מידע מישראל לארצות הברית
יוכבד נובוגרודר-שושן
28/01/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות - תיקון להגדרת "משקיעים מסווגים" בחוק ניירות הערך הישראלי
שירי שחם ומיכאל קרן
28/01/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות - נוסח מוצע לצו הפיקוח על יצוא סייבר
אלי גרינבאום
21/01/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות: אמות מידה לבחירת מתכננים בהתקשרויות הדורשות ידע ומומחיות מול עיריות, רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים - בעקבות אסון ורסאי
דורון תמיר
13/01/2016
קרא עוד
עדכון בנושא תעשית הנפט והגז בישראל
סיימון וינטרוב
07/01/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות: חיוב במס חברות בגין שווי אופציות שהוקצו לעובדים
אופיר לוי וערן למפרט
04/01/2016
קרא עוד
סקירת חקיקה במיסים - דצמבר 2015
אופיר לוי
29/12/2015
קרא עוד
עדכון לקוחות: הממונה על הביטוח ושוק ההון מחייבת חברות הביטוח וקרנות הפנסיה להתקשר בהסכמי ISDA עבור עסקאות בנגזרים
שירי שחם
29/12/2015
קרא עוד
עדכון לקוחות: חילופי מידע עם רשויות מס זרות
אופיר לוי וערן למפרט
23/12/2015
קרא עוד