עדכון לקחותו בדיני בעבודה - אוגוסט 2015
שירה להט ונטע גושן ברמי
31/08/2015
קרא עוד
סקירת חקיקה במיסים - אוגוסט 2015
אופיר לוי
26/08/2015
קרא עוד

סקירת החקיקה פורסמה בדו-ירחון "מיסים" של חודש אוגוסט 2015.

עדכון לקוחות: דיני עבודה, יוני 2015
שירה להט ונטע גושן ברמי
01/07/2015
קרא עוד
מצגת: IP Best Practices: Tips for mHealth Companies, Investors and Acquirers
יוכבד נובוגרודר-שושן
30/06/2015
קרא עוד
עדכון לקוחות: הצעת חוק לתיקון מדרגות מס רכישה
דנה הלר
29/06/2015
קרא עוד
עדכון לקוחות: תיקונים אחרונים שנעשו בחוקי המכר, מאי 2015
אסף אילון ולי מאור
31/05/2015
קרא עוד
עדכון לקוחות: תכנית חדשה לחברות טכנולוגיה ישראליות לשיתוף פעולה במו"פ ולקבלת מענקים לצד חברות יפניות.
אלירן פורמן
10/05/2015
קרא עוד
עדכון משפטי: הערכת שווי של מניות
27/04/2015
קרא עוד

החלטת ביהמ"ש המחוזי בתל אביב יפו המפרטת שיטות הערכות השווי שונות למניות וחוזרת על ההלכה של בית המשפט העליון לפיה יש להעדיף את שיטת ה – DCF כשיטה לקביעת השווי ההוגן של מניות. כן נקבע כי גם העובדה כי הצעת רכש אושרה ברוב הנדרש על פי הוראות חוק החברות  אין בה כשלעצמה, להשפיע על הוגנות המחיר.
נטל ההוכחה כי התמורה עבור המניות בהצעת הרכש הייתה בלי הוגנת, מוטל לפתחו של מבקש הסעד, אולם משהציג המבקש הערכת שווי מטעמו בשיטת ה DCF מתהפך נטל ההוכחה ומוטל לפתחו של המציע בהצעת רכש. 

עדכון לקוחות: ניהול הון אישי ומשפחתי - אפריל 2015
אמנון לורך, יובל שלהבת וגיא שגיב
16/04/2015
קרא עוד

עדכון בנושא ניהול הון אישי ומשפחתי הכולל סקירה בנושאי מס עזבון, חוק לחלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, הצעת חוק תיקון מס' 19 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות - "ייפוי כוח מתמשך" והצעת חוק הסכמי קדם נישואין.
 

עדכון לקוחות: הגנה על יבוא מקביל ורפורמה בפיקוח על מיזוגים
רונית אמיר-יניב, רון גוטמן, שני לורך ואיתמר ליפנר
02/04/2015
קרא עוד
עדכון לקוחות: דיני עבודה - מרץ 2015
שירה להט ונטע גושן ברמי
31/03/2015
קרא עוד
עדכון לקוחות: דיני עבודה - פברואר 2015
שירה להט, נטע גושן ברמי ולורה וישניפולסקי
26/02/2015
קרא עוד
עדכון לקוחות: עלייתה לאוויר של מערכת ההצבעה האלקטרונית
אמיר עסלי
06/01/2015
קרא עוד
עדכון לקוחות: דיני עבודה, דצמבר 2014
שירה להט, נטע גושן ברמי ולורה וישניפולסקי
24/12/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: תיקון מס' 14 לחוק העמותות, התש"ם - 1980
ענר חפץ
04/12/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: דיני עבודה, נובמבר 2014
שירה להט, נטע גושן ברמי ולורה וישניפולסקי
25/11/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: ביטול פטור בלעדיות הדדית שבחוק ההגבלים העסקיים
רונית אמיר-יניב, רון גוטמן, שני לורך ואיתמר ליפנר
23/11/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: דיני עבודה - צו הרחבה בענף השמירה
שירה להט, נטע גושן ברמי ולורה וישניפולסקי
23/11/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: חיוב במס בגין התקשרות עם עצמאי שנקבע שהוא למעשה עובד
אופיר לוי ושירה להט
12/11/2014
קרא עוד

עוה"ד שירה להט ואופיר לוי מעדכנים בדבר פסיקת בית המשפט המחוזי, בענין שבו חברה ביקשה להכיר לצרכי מס בתשלומים ששילמה לחברת שירותים (באמצעותה התקשרה עם המנכ"ל כעצמאי) - כהוצאות בגין שירותי ניהול. בית המשפט קובע כי התשלום היה במהותו הכנסת עבודה בידי המנכ"ל נותן השירותים, ולכן על החברה היה לנכות מס במקור מהתשלומים וכן לשלם בגינם מס מעסיקים ומס שכר.

עדכון לקוחות: רשות המסים מגבירה את האכיפה לגבי דיווח על חשבונות בנק של ישראליים בחו"ל ובמקביל מאפשרת גילוי מרצון במתכונת חדשה
אופיר לוי
12/11/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: חוק קידום התחרות בענף המזון, תשע"ד 2014
רונית אמיר-יניב, רון גוטמן ושני לורך
10/11/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: תשלום לעובדים בתקופת מבצע צוק איתן
שירה להט, נטע גושן ברמי ולורה וישניפולסקי
07/10/2014
קרא עוד

נחתם צו הרחבה המסדיר את התשלום לעובדים שנעדרו מעבודתם בתקופת מבצע צוק איתן.

עדכון לקוחות: דיני עבודה, ספטמבר 2014
שירה להט, נטע גושן ברמי ולורה וישניפולסקי
22/09/2014
קרא עוד
מצגת: העברת טכנולוגיה (ToT) - קניין רוחני והבטים פרקטיים
דניאל גרין
18/09/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות - טיוטת גילוי דעת - התבטאויות פומביות הפוגעות בתחרות
26/08/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף - מבנה וצורה)(תיקון), התשע"ד 2014
אמיר עסלי
14/08/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: דיני עבודה, אוגוסט 2014
שירה להט ונטע גושן ברמי
14/08/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור
ענר חפץ
04/08/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 101 ), התשע"ד - 2014
ענר חפץ
29/06/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: גילוי דעת של הממונה על ההגבלים העסקיים
רונית אמיר-יניב, רון גוטמן וליאור סנדז'יבסקי
19/06/2014
קרא עוד