עדכון לקוחות: תשלום לעובדים בתקופת מבצע צוק איתן
שירה להט, נטע גושן ברמי ולורה וישניפולסקי
07/10/2014
קרא עוד

נחתם צו הרחבה המסדיר את התשלום לעובדים שנעדרו מעבודתם בתקופת מבצע צוק איתן.

עדכון לקוחות: דיני עבודה, ספטמבר 2014
שירה להט, נטע גושן ברמי ולורה וישניפולסקי
22/09/2014
קרא עוד
מצגת: העברת טכנולוגיה (ToT) - קניין רוחני והבטים פרקטיים
דניאל גרין
18/09/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות - טיוטת גילוי דעת - התבטאויות פומביות הפוגעות בתחרות
26/08/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף - מבנה וצורה)(תיקון), התשע"ד 2014
אמיר עסלי
14/08/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: דיני עבודה, אוגוסט 2014
שירה להט ונטע גושן ברמי
14/08/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור
ענר חפץ
04/08/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 101 ), התשע"ד - 2014
ענר חפץ
29/06/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: גילוי דעת של הממונה על ההגבלים העסקיים
רונית אמיר-יניב, רון גוטמן וליאור סנדז'יבסקי
19/06/2014
קרא עוד
מצגת: טכנולוגיה וחדשנות בישראל - תפקידה של מערכת המשפט
ברי לבנפלד
02/06/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: תיקונים לתקנות החברות
אמיר עסלי
29/05/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: דיני עבודה - מאי 2014
שירה להט ונטע גושן-ברמי
26/05/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: החלטה שנתקבלה לאחרונה בעניין אמצאות שירות
דניאל גרין, שירה להט, יוכבד נובוגרודר שושן ואלי גרינבאום
20/05/2014
קרא עוד
מצגת: אקזיט: הבטים משפטיים ומעשיים
ברי לבנפלד
01/05/2014
קרא עוד

עו"ד ברי בנפלד דיבר בטכניון - מכון טכנולוגי בישראל: היבטים פיננסיים ומשפטיים של יזמות טכנולוגית.

מצגת: Open Licensing & Three Dimensional Printing
אלי גרינבאום
28/04/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: ליטיגציה
מוטי בייץ
08/04/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: תיקונים לחוקי המכר (דירות)
אסף אילון ולי מאור
08/04/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: דיני עבודה - מרץ 2014
שירה להט ונטע גושן ברמי
26/03/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: גוף 'דו מהותי' ברמה העליונה - מרץ 2014
דורון תמיר
10/03/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: כמה דברים שכדאי לדעת לפני שמעסיקים עובדים בישראל
שירה להט
03/03/2014
קרא עוד
מצגת: מה זה מימון מזנין ולמי זה מיועד?
ברק פלאט
12/02/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: תיקוני חקיקה בנושא מיסוי חברה נשלטת זרה (חנ"ז) וחברת משלח יד זרה (חמי"ז)
הרי קירש ואופיר לוי
05/02/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: חוק להקלות בשוק ההון ולעידוד הפעילות בו (תיקוני חקיקה), התשע"ד – 2014
אמיר עסלי
29/01/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: דיני עבודה - דצמבר 2013
שירה להט ונטע גושן ברמי
15/01/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: גילוי דעת בנושא איגודים עסקיים ופעילותם
רונית אמיר-יניב, רון גוטמן וליאור סנדז'יבסקי
26/11/2013
קרא עוד
עדכון לקוחות: החייאת האיסור על בעל מונופולין לגבות מחיר מופרז
רונית אמיר-יניב, רון גוטמן וליאור סנדז'יבסקי
26/11/2013
קרא עוד
עדכון לקוחות: דיני עבודה - אוקטובר 2013
שירה להט ונטע גושן ברמי
16/10/2013
קרא עוד
עדכון לקוחות: תזכורת למועד האחרון להגשת בקשות לרשות המסים בעניין הפקדות מאוחרות בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
אופיר לוי ובן סנדלר
07/10/2013
קרא עוד
עדכון לקוחות: דיני עבודה - אוגוסט 2013
שירה להט ונטע גושן ברמי
20/08/2013
קרא עוד
עדכון לקוחות: כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים שאינם אופקיים ואין בהם כבילות מחיר מסוימות), תשע"ג-2013
רונית אמיר יניב
07/08/2013
קרא עוד