עדכון לקוחות: חוק מוסר תשלומים לספקים
יובל שלהבת
26/07/2017
קרא עוד
עדכון לקוחות: חיוב מבטח לשלם תגמולי ביטוח למרות שלא נמצאה הפוליסה הרלוונטית ולא ידועים תנאיה והכיסויים הכלולים בה
יורן גיל
13/07/2017
קרא עוד
עדכון לקוחות: המהפכות שבדרך - סיכום מהכנס השנתי של ISDA
שירי שחם ויובל שלהבת
05/06/2017
קרא עוד
עדכון לקוחות - תקנות חדשות בתחום אבטחת המידע
יוכבד נובוגרודר שושן, אלי גרינבאום ומרים פרידמן
18/05/2017
קרא עוד
עדכון לקוחות בדיני עבודה - מאי 2017
שירה להט, נטע גושן ברמי ואופיר דגן
14/05/2017
קרא עוד
עדכון לקוחות: תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ייפוי כוח מתמשך ותומך בקבלת החלטות
אמנון לורך וגיא שגיב
27/04/2017
קרא עוד
עדכון לקוחות בדיני עבודה - מרץ 2017
שירה להט, נטע גושן ברמי ואופיר דגן
29/03/2017
קרא עוד
עדכון לקוחות: תיקון לתקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך) התשס"ו-2005
דניאל מרקוביץ
27/02/2017
קרא עוד
עדכון לקוחות: דיני עבודה, פברואר 2017
שירה להט, נטע גושן ברמי ואופיר דגן
21/02/2017
קרא עוד
עדכון לקוחות: חוק ההתייעלות הכלכלית 2018-2017 - חוק מס ריבוי דירות
דנה הלר
03/01/2017
קרא עוד
עדכון לקוחות: מיסוי חברות ארנק והוראת שעה לדיבידנד במיסוי מופחת
ערן למפרט ואופיר לוי
02/01/2017
קרא עוד
עדכון לקוחות: חוק ההסדרים 2017 - עידוד חברות טכנולוגיה במסגרת חוק לעידוד השקעות הון
ערן למפרט ואופיר לוי
02/01/2017
קרא עוד
תכנית מתאר 5000 – סמכויות התכנון של הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב - יפו
ענר חפץ, יעל מרטיק חנן
29/12/2016
קרא עוד
סקירת חקיקה מיסים - דצמבר 2016
אופיר לוי
29/12/2016
קרא עוד
תזכיר משרד המשפטים בנוגע לחוק השותפויות החדש
יובל שלהבת
20/12/2016
קרא עוד
עדכונים בדיני עבודה - נובמבר 2016
שירה להט, נטע גושן ואופיר דגן
30/11/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות: הצעת חוק ההסדרים 2017 – מס הכנסה
ערן למפרט ואופיר לוי
14/11/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות: חוק ההתייעלות הכלכלית 2017-2018 מס ריבוי דירות
דנה הלר
14/11/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות: ניהול סיכוני סייבר בגופים מוסדיים
אלי גרינבאום ורואי קידר
29/09/2016
קרא עוד
עדכון פסיקה - הקפאת גיוסי מימון המונים
דני מרקוביץ ונועה סלבין
29/09/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות - דיני עבודה, ספטמבר 2016
שירה להט, נטע גושן ברמי ואופיר דגן
29/09/2016
קרא עוד
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) התשע"ו - 2016
גיל אורן ומיכאל קרן
19/09/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות: איסור לגבות תשלום בגין מכרזים ששווי ההתקשרות בהם נמוך מ-50 מיליון ש"ח
דורון תמיר
04/09/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות: דיני עבודה, אוגוסט 2016
שירה להט, נטע גושן ברמי ואופיר דגן
31/08/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות: מגן הפרטיות
יוכבד נובוגרודר-שושן
09/08/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות: תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) התשע"ו - 2016
ענר חפץ ויעל מרטיק חנן
25/07/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות - הצעה תוך כדי המסחר בבורסה – מנגנון ATM
16/06/2016
קרא עוד

(At the Market Offering)

עדכון לקוחות - דיני עבודה, מאי 2016
שירה להט ונטע גושן ברמי
30/05/2016
קרא עוד
עדכון משפטי - מיסים: אמנה חדשה למניעת כפל מס עם גרמניה
אופיר לוי וערן למפרט
23/05/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות: תיקון 85 לחוק מיסוי מקרקעין – הוראות לעניין יורשים
דנה הלר
20/04/2016
קרא עוד

ביום 29.3.2016 פורסם תיקון מס' 85 לחוק מיסוי מקרקעין, במסגרתו תוקנו הוראות החוק בכל הנוגע להגדרות "דירה יחידה" לעניין הפטור ממס שבח ומדרגות מס רכישה מיטיבות.