עדכון לקוחות: חיוב מבטח לשלם תגמולי ביטוח למרות שלא נמצאה הפוליסה הרלוונטית ולא ידועים תנאיה והכיסויים הכלולים בה
יורן גיל
13/07/2017
קרא עוד
עדכון לקוחות: המהפכות שבדרך - סיכום מהכנס השנתי של ISDA
שירי שחם ויובל שלהבת
05/06/2017
קרא עוד
עדכון לקוחות - תקנות חדשות בתחום אבטחת המידע
יוכבד נובוגרודר שושן, אלי גרינבאום ומרים פרידמן
18/05/2017
קרא עוד
עדכון לקוחות בדיני עבודה - מאי 2017
שירה להט, נטע גושן ברמי ואופיר דגן
14/05/2017
קרא עוד
עדכון לקוחות: תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ייפוי כוח מתמשך ותומך בקבלת החלטות
אמנון לורך וגיא שגיב
27/04/2017
קרא עוד
עדכון לקוחות בדיני עבודה - מרץ 2017
שירה להט, נטע גושן ברמי ואופיר דגן
29/03/2017
קרא עוד
עדכון לקוחות: תיקון לתקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך) התשס"ו-2005
דניאל מרקוביץ
27/02/2017
קרא עוד
עדכון לקוחות: דיני עבודה, פברואר 2017
שירה להט, נטע גושן ברמי ואופיר דגן
21/02/2017
קרא עוד
עדכון לקוחות: חוק ההתייעלות הכלכלית 2018-2017 - חוק מס ריבוי דירות
דנה הלר
03/01/2017
קרא עוד
עדכון לקוחות: מיסוי חברות ארנק והוראת שעה לדיבידנד במיסוי מופחת
ערן למפרט ואופיר לוי
02/01/2017
קרא עוד
עדכון לקוחות: חוק ההסדרים 2017 - עידוד חברות טכנולוגיה במסגרת חוק לעידוד השקעות הון
ערן למפרט ואופיר לוי
02/01/2017
קרא עוד
תכנית מתאר 5000 – סמכויות התכנון של הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב - יפו
ענר חפץ, יעל מרטיק חנן
29/12/2016
קרא עוד
סקירת חקיקה מיסים - דצמבר 2016
אופיר לוי
29/12/2016
קרא עוד
תזכיר משרד המשפטים בנוגע לחוק השותפויות החדש
יובל שלהבת
20/12/2016
קרא עוד
עדכונים בדיני עבודה - נובמבר 2016
שירה להט, נטע גושן ואופיר דגן
30/11/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות: הצעת חוק ההסדרים 2017 – מס הכנסה
ערן למפרט ואופיר לוי
14/11/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות: חוק ההתייעלות הכלכלית 2017-2018 מס ריבוי דירות
דנה הלר
14/11/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות: ניהול סיכוני סייבר בגופים מוסדיים
אלי גרינבאום ורואי קידר
29/09/2016
קרא עוד
עדכון פסיקה - הקפאת גיוסי מימון המונים
דני מרקוביץ ונועה סלבין
29/09/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות - דיני עבודה, ספטמבר 2016
שירה להט, נטע גושן ברמי ואופיר דגן
29/09/2016
קרא עוד
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) התשע"ו - 2016
גיל אורן ומיכאל קרן
19/09/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות: איסור לגבות תשלום בגין מכרזים ששווי ההתקשרות בהם נמוך מ-50 מיליון ש"ח
דורון תמיר
04/09/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות: דיני עבודה, אוגוסט 2016
שירה להט, נטע גושן ברמי ואופיר דגן
31/08/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות: מגן הפרטיות
יוכבד נובוגרודר-שושן
09/08/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות: תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) התשע"ו - 2016
ענר חפץ ויעל מרטיק חנן
26/07/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות - הצעה תוך כדי המסחר בבורסה – מנגנון ATM
16/06/2016
קרא עוד

(At the Market Offering)

עדכון לקוחות - דיני עבודה, מאי 2016
שירה להט ונטע גושן ברמי
30/05/2016
קרא עוד
עדכון משפטי - מיסים: אמנה חדשה למניעת כפל מס עם גרמניה
אופיר לוי וערן למפרט
24/05/2016
קרא עוד
עדכון לקוחות: תיקון 85 לחוק מיסוי מקרקעין – הוראות לעניין יורשים
דנה הלר
21/04/2016
קרא עוד

ביום 29.3.2016 פורסם תיקון מס' 85 לחוק מיסוי מקרקעין, במסגרתו תוקנו הוראות החוק בכל הנוגע להגדרות "דירה יחידה" לעניין הפטור ממס שבח ומדרגות מס רכישה מיטיבות.

עדכון לקוחות: תיקוני חקיקה בדיני החברות - מתן הקלות
שירי שחם, גיל אורן, דניאל מרקוביץ ואסף מסיקה
18/04/2016
קרא עוד