עדכון לקוחות: דיני עבודה, דצמבר 2014
שירה להט, נטע גושן ברמי ולורה וישניפולסקי
24/12/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: תיקון מס' 14 לחוק העמותות, התש"ם - 1980
ענר חפץ
04/12/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: דיני עבודה, נובמבר 2014
שירה להט, נטע גושן ברמי ולורה וישניפולסקי
25/11/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: ביטול פטור בלעדיות הדדית שבחוק ההגבלים העסקיים
רונית אמיר-יניב, רון גוטמן, שני לורך ואיתמר ליפנר
23/11/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: דיני עבודה - צו הרחבה בענף השמירה
שירה להט, נטע גושן ברמי ולורה וישניפולסקי
23/11/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: חיוב במס בגין התקשרות עם עצמאי שנקבע שהוא למעשה עובד
אופיר לוי ושירה להט
12/11/2014
קרא עוד

עוה"ד שירה להט ואופיר לוי מעדכנים בדבר פסיקת בית המשפט המחוזי, בענין שבו חברה ביקשה להכיר לצרכי מס בתשלומים ששילמה לחברת שירותים (באמצעותה התקשרה עם המנכ"ל כעצמאי) - כהוצאות בגין שירותי ניהול. בית המשפט קובע כי התשלום היה במהותו הכנסת עבודה בידי המנכ"ל נותן השירותים, ולכן על החברה היה לנכות מס במקור מהתשלומים וכן לשלם בגינם מס מעסיקים ומס שכר.

עדכון לקוחות: רשות המסים מגבירה את האכיפה לגבי דיווח על חשבונות בנק של ישראליים בחו"ל ובמקביל מאפשרת גילוי מרצון במתכונת חדשה
אופיר לוי
12/11/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: חוק קידום התחרות בענף המזון, תשע"ד 2014
רונית אמיר-יניב, רון גוטמן ושני לורך
10/11/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: תשלום לעובדים בתקופת מבצע צוק איתן
שירה להט, נטע גושן ברמי ולורה וישניפולסקי
07/10/2014
קרא עוד

נחתם צו הרחבה המסדיר את התשלום לעובדים שנעדרו מעבודתם בתקופת מבצע צוק איתן.

עדכון לקוחות: דיני עבודה, ספטמבר 2014
שירה להט, נטע גושן ברמי ולורה וישניפולסקי
22/09/2014
קרא עוד
מצגת: העברת טכנולוגיה (ToT) - קניין רוחני והבטים פרקטיים
דניאל גרין
18/09/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות - טיוטת גילוי דעת - התבטאויות פומביות הפוגעות בתחרות
26/08/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף - מבנה וצורה)(תיקון), התשע"ד 2014
אמיר עסלי
14/08/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: דיני עבודה, אוגוסט 2014
שירה להט ונטע גושן ברמי
14/08/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור
ענר חפץ
04/08/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 101 ), התשע"ד - 2014
ענר חפץ
29/06/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: גילוי דעת של הממונה על ההגבלים העסקיים
רונית אמיר-יניב, רון גוטמן וליאור סנדז'יבסקי
19/06/2014
קרא עוד
מצגת: טכנולוגיה וחדשנות בישראל - תפקידה של מערכת המשפט
ברי לבנפלד
02/06/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: תיקונים לתקנות החברות
אמיר עסלי
29/05/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: דיני עבודה - מאי 2014
שירה להט ונטע גושן-ברמי
26/05/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: החלטה שנתקבלה לאחרונה בעניין אמצאות שירות
דניאל גרין, שירה להט, יוכבד נובוגרודר שושן ואלי גרינבאום
20/05/2014
קרא עוד
מצגת: אקזיט: הבטים משפטיים ומעשיים
ברי לבנפלד
01/05/2014
קרא עוד

עו"ד ברי בנפלד דיבר בטכניון - מכון טכנולוגי בישראל: היבטים פיננסיים ומשפטיים של יזמות טכנולוגית.

מצגת: Open Licensing & Three Dimensional Printing
אלי גרינבאום
28/04/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: ליטיגציה
מוטי בייץ
08/04/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: תיקונים לחוקי המכר (דירות)
אסף אילון ולי מאור
08/04/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: דיני עבודה - מרץ 2014
שירה להט ונטע גושן ברמי
26/03/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: גוף 'דו מהותי' ברמה העליונה - מרץ 2014
דורון תמיר
10/03/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: כמה דברים שכדאי לדעת לפני שמעסיקים עובדים בישראל
שירה להט
03/03/2014
קרא עוד
מצגת: מה זה מימון מזנין ולמי זה מיועד?
ברק פלאט
12/02/2014
קרא עוד
עדכון לקוחות: תיקוני חקיקה בנושא מיסוי חברה נשלטת זרה (חנ"ז) וחברת משלח יד זרה (חמי"ז)
הרי קירש ואופיר לוי
05/02/2014
קרא עוד