דוד אקריש

דוד אקריש

שותף
התמחותו של דוד אקריש כוללת מגוון היבטים של עסקאות נדל"ן, לרבות ליווי וייעוץ משפטי לעסקאות מקרקעין על כל שלביהן, מרכישת הנכס ועד למימושו באופנים שונים, עסקאות לרכישת מקבצי דיור, הסכמי שיתוף, הסכמי קומבינציה, קבוצות רכישה, הסכמי ניהול, ליווי פרויקטים למגורים ולמסחר, ליווי הליכי פרצלציות, ליווי בנקאי, ייעוץ בהיבטים תכנוניים, רישומים בלשכת רישום המקרקעין, וכיו"ב.
בנוסף, דוד מלווה חברות גדולות העוסקות בתחום הנדל"ן, ומעניק להן ייעוץ משפטי שוטף.
 
דוד סיים תואר משולב במשפטים ומנהל עסקים, באוניברסיטה העברית בירושלים בשנת 2005.
דוד הוסמך כעו"ד בישראל בשנת 2006.

הרשמו לעדכונים וחדשות