08 מרץ 2021

"לא ידעתי" - לא יספיק: על אחריות פלילית של מנהלים

08 מרץ 2021

"לא ידעתי" - לא יספיק: על אחריות פלילית של מנהלים

הרשמה לעדכונים