18 מאי 2022

| עדכון לקוחות | חוק האנג'לים המתחדש

18 מאי 2022

| עדכון לקוחות | חוק האנג'לים המתחדש

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה לפני פסח את קידום החוק לעידוד תעשייה עתירת ידע, התשפ"ב-2021. בהתאם לחוק המוצע, יוענקו הטבות לעידוד צמיחתן של חברות הייטק ישראליות שהקניין הרוחני שלהן רשום בישראל ומרכז פעילותן בישראל. יובהר כי מדובר, עם שינויים מסוימים, בהחזרת ההטבות שהיו בתוקף כחלק מחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011, הידוע גם בשם "חוק האנג'לים" ואשר פקעו בסוף שנת 2019. החוק מציע לתת ארבע הטבות מס חדשות, שניים למשקיעים פרטיים, ושניים לחברות טכנולוגיה, שיחד אמורות לסייע לחברות הזנק. הנחת המוצא של החוק היא כי על מנת לשמר את שגשוג ענף ההיי-טק הישראלי,יש לשמור על אמון המשקיעים בו באמצעות הענקת הטבות מס אשר, מחד יעודדו השקעות של גורמים בעלי הון עצמי בחברות טכנולוגיות בשלבים התחלתיים של פעילותן, ומנגד יאפשרו לחברות טכנולוגיה ולמוסדות פיננסים לפעול בישראל באותם תנאים שהם פועלים בהם במדינות אחרות בעולם.
 

הטבות המס:

ההטבה הראשונה מקנה זיכוי ממס בגובה של כ-25% מסכום ההשקעה למשקיעים פרטיים שמבצעים השקעות בחברות הזנק העומדות בתנאים המנויים בחוק, ובכך מוזיל את עלות ההשקעה בחברות אלו. כך, למשל, אם משקיע ישקיע 100,000 ₪ בחברת הזנק, הוא יוכל לקבל זיכוי על 25,000 ₪.

ההטבה השנייה מאפשרת למשקיע שמכר את המניות שלו בחברת הזנק להשתמש בכספי הרווח ולהשקיע אותם בחברת הזנק נוספת ובכך לדחות את תשלום מס רווח ההון בגין אותה מכירה ראשונית. בפועל, ההטבה הניתנת למשקיע היא דחיית מס לתקופה משמעותית אם חברת ההזנק השנייה מצליחה, והשתתפות המדינה בהפסד אם החברה השנייה נסגרת ללא הגעה למימוש רווחים.

לפי ההטבה השלישית, חברת טכנולוגיה גדולה שרוכשת שליטה בחברת טכנולוגיה אחרת (זרה או מקומית) תוכל להכיר בהשקעה במניות כהוצאה לצרכי מס. הטבה זו נחקקה בעבר, ואכן מדובר בשינוי מהדרך הרגילה להכיר בהוצאה, שהיא באמצעות הקטנת רווח ההון המשולם במכירת המניות, אך כעת ההליך שנדרש לבצע על מנת לקבל ההטבה הופך למקל יותר. יצוין גם כי בעבר ההטבה חלה רק על רכישת חברה ישראלית, וכעת היא כוללת אף רכישה של חברה זרה.

לבסוף, ההטבה הרביעית מציעה לתת פטור ממס למוסד פיננסי זר על תשלומי הריבית שמשלמת לו חברה טכנולוגית ישראלית כהחזר הלוואה. המחשבה כאן היא כי קביעת הפטור תסייע להוריד את העלויות של חברות טכנולוגיה ישראליות בגיוס אשראי ממוסדות פיננסיים זרים המתמחים במתן אשראי לחברות טכנולוגיות. הטבה זו עשויה להיות אטרקטיבית לגופים המציעים לחברות הזנק הלוואות מסוג Venture Lending.

חשוב להדגיש כי החוק המוצע נועד להיות בתוקף החל מה-1 בינואר 2022 ועד ה-31 בדצמבר 2025. לקראת תום התקופה תתבצע בחינה של אופן יישום החוק ומידת הגשמתה את המטרות העומדות בבסיסה על מנת להכריע אם להאריך את התוקף.

לסיכום

משקיעים פרטיים בישראל עשויים להפיק תועלת משמעותית מההטבות שמעניק החוק המוצע בקשר עם השקעה בחברות הזנק ישראליות – ניתן יהיה לקבל זיכוי ממס על חלק מסכום ההשקעה, דבר המוזיל משמעותית את עלות ההשקעה בפועל, או להשתמש ברווחים ולהשקיע בחברות הזנק נוספות וכך להשתמש בכסף שבחלקו נועד לתשלום מס בשביל להגדיל עוד יותר את הרווחים ולהקטין סיכונים אם ההשקעה נכשלת. בנוסף, המדינה מכירה בעובדה שלעיתים חברות טכנולוגיה נדרשות לצמוח באמצעות רכישת חברות אחרות, ומאפשרת לאותן חברות להכיר בהוצאה זו לצרכי מס. ואילו ההטבה הנוגעת למוסד פיננסי זר תיתן לחברות ישראליות את האפשרות לגייס אשראי במחיר זול יותר.

*פרסום משותף של משרד יגאל ארנון ושות' ומשרד תדמור לוי ושות'
**פרסום זה כולל מידע חלקי בלבד, והוא אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני
כל המסתמך עליו או על חלקו, עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד
***פרסום זה מוגש כשירות ללקוחות וקולגות של שני המשרדים, תוך הבהרה מפורשת שכל מקרה ספציפי טעון בדיקה ודיון פרטניים בכתב

הרשמו לעדכונים וחדשות