בנקאות

משרד יגאל ארנון ושות' מייצג בנקים ישראלים וזרים, בתי השקעות וגופים פיננסיים - מקומיים ובינלאומיים. לגופים אלו ניתן ייעוץ הנוגע להיבטים משפטיים ורגולטוריים הקשורים לפעילות בנקאית, שירותים פיננסיים ועסקאות פיננסיות. המשרד מייעץ במגוון היבטים, ובהם ייעוץ בהקמת שלוחות מקומיות בישראל של בנקים וגופים פיננסים זרים, ייעוץ הנוגע לדיני הלבנת הון, שיווק ניירות ערך, מכשירים פיננסיים ומוצרי השקעה מורכבים, חוזים במכשירים פיננסיים נגזרים (Derivatives), עסקאות השאלת ניירות ערך, רישוי של שירותים פיננסיים שונים (אשראי, נאמנויות וכד') ועוד. אחד מתחומי הליבה של תחום הבנקאות הוא ייצוג בנקים, בעסקאות מימון ובכלל, ובמסגרתו המשרד מספק שירותי ייעוץ וליווי רבים, למרבית הבנקים במדינה. המשרד מייצג גם חברות לוות בעסקאות מימון מורכבות, לרבות ארגון מחדש של חובות. כמו כן, בין לקוחות המשרד יש חברות המגייסות אשראי חוץ־בנקאי במסגרת עסקאות איגו"ח. נוסף לכך, במשרד פועלת מחלקה גדולה העוסקת בתחום ניהול חובות, גביה והוצאה לפועל, שצברה ניסיון רב בגביית חובות בעייתיים עבור בנקים. עדות למעורבות המשרד בתחום, היא בין השאר עסקת המכירה של האחזקות של אחד מהבנקים הגדולים בישראל, שבמהלכה ייצג המשרד את אחד מרוכשי גרעין השליטה בבנק. המשרד גם ייצג כמה בנקים מובילים בעסקאות מכירת אחזקותיהם בקופות גמל ובקרנות נאמנות, כמו גם בעסקאות הסדרי הפצה של מוצרים פנסיונים, שנדרשו לאחר הנהגת רפורמת בכר. המשרד ייצג בנקים וגופים מוסדיים בעסקאות של מכירה ורכישה של תיקי הלוואות, לרבות באמצעות שטרי הון צמודי אשראי ונגזרי אשראי. המשרד מספק חוות דעת וייעוץ גם לארגונים בינלאומיים, ובין היתר מספק חוות דעת לכלל החברים בארגונים הבינלאומיים ISDA ו־ICMA, שבהם חברים כל הבנקים והמוסדות הפיננסיים המובילים בעולם ביחס להסדרי הבטוחות בהסכמים במכשירים נגזרים על בסיס ה־ISDA Master Agreement, לעסקאות מכר חוזר בניירות ערך (עסקאות "REPO") ולהשאלת ניירות ערך.

רגולציה

המשרד מסייע לבנקים, משקיעים, גופים מוסדיים, גופים פרטיים (עסקיים ושלא למטרות רווח) וכן לבעלי שליטה, בעלי עניין ונושאי משרה בארגונים אלה, בכל הנוגע לרישוי פעילותם, לניתוח של הדרישות המקיפות והמרכבות של הרגולטורים השונים ולהתאמת הנהלים והמסמכים המשמשים ארגונים אלה לדרישות הדין והרגולציה, ובנוסף, גם ייעוץ שוטף לגופים פיננסיים לגבי קיום הוראות הרגולציה.

מימון פרויקטים

המשרד נמצא בחזית המובילה של מימון פרויקטים בישראל. ההיכרות וההבנה של האינטרסים הכלכליים והמשפטיים של השחקנים הראשיים במימון פרויקטים מאפשרות לנו להתוות דרכים יעילות ופרקטיות להשגת מטרותיו של הלקוח. למשרד ניסיון רב בליווי המשפטי של מימון פרויקטים בתחומי התשתיות, הפקת חשמל, כבישים, רכבות קלות, טיפול במים וביוב וטיפול בפסולת. למשרד גם ניסיון רב בייצוג גופים ממשלתיים וייצוג מול גופים ממשלתיים במסגרת מכרזים, פרויקטים בינלאומיים, מימון והפרטה. לצוותי המשרד ניסיון בהסדרי המימון הפרטיים והציבוריים, כולל BOT (Build Operate Transfer) PFI (Public Finance Initiative), ו־ BOO (Build Own Operate). בכמה פרויקטים ייצג המשרד את הסקטור הבנקאי. בנוסף, למשרד ידע וניסיון רב בעבודה מול רשויות ציבוריות ומול המגזר הציבורי, לרבות השגת רישיונות, בקשות אישור שונות מהרשויות לצורך פעילות חברות, ונושאים רגולטורים שונים בהם ניסוח הצעות לחקיקה וחקיקת משנה. המשרד מייצג מוסדות בנקאיים ישראלים בתביעות ובעסקאות מימון מורכבות ובהתקשרויות פיננסיות מורכבות מול זכיינים. כמו כן, למשרד ידע וניסיון רב בעבודה עם לקוחות זרים המבקשים להשתלב בפעילות מסחרית ואחרת במדינת ישראל, מוניטין מול רשויות ציבוריות וניסיון רב בעבודה מול המגזר הציבורי. 

למידע נוסף על תחום פרויקטים, תשתיות ואנרגיה

ליטיגציה בנקאית

אנו מייצגים זה שנים רבות בנקים ישראלים וזרים, בתי השקעות וגופים פיננסים בינלאומיים בכל תחומי הליטיגציה הבנקאית, בבתי המשפט, בבוררויות ובטריבונלים אחרים. בין היתר, נצבר כאן ניסיון רב בייצוג בנקים בתביעות מורכבות המוגשות נגדם במגוון תחומים, לרבות ייעוץ בניירות ערך; עסקאות מורכבות בנגזרים ובחוזים עתידיים; מתן שירותים בחדר העסקאות; חיובי ריביות ועמלות; העמדה ועצירה של הלוואות וקווי אשראי; עריכה, ניהול ומימוש בטחונות; ועוד. בנוסף, המשרד מייצג את התאגידים הבנקאיים בהליכים משפטיים הננקטים על ידם אל מול גורמים שונים, לרבות לקוחות, ערבים ובעלי בטחונות, ובין היתר בתביעות כספיות, הליכי מימוש של בטחונות, הליכים הנובעים מהליכי גביה, הליכים נגד מושכי שיקים ללא כיסוי, ועוד. המשרד מלווה את התאגידים הבנקאיים, כיוזמים או כצדדים להליך, בהליכי חדלות פירעון על כל סוגיהם, לרבות הליכי פירוק, הקפאות הליכים והסדרי חוב, הליכי מימוש נכסים וכינוס נכסים, תיקי פשיטות רגל וכיו"ב. יש לנו ניסיון רב מאד בייצוג תאגידים בנקאיים בתובענות ייצוגיות בכל תחומי העיסוק הבנקאי, לרבות עילות שמקורן ביחסי בנק-לקוח כגון גביית עמלות, ריביות, ונושאים הנוגעים לניהול החשבון; יישום הוראות בנק ישראל ורגולטורים אחרים, ונושאים צרכניים נוספים. כמו כן עוסק המשרד בייצוג בנקים, נושאי משרה ובעלי מניות בהם, בתביעות נגזרות הנוגעות לדרך הניהול של התאגיד הבנקאי. כהשלמה לכל אלו, אנו מייצגים תאגידים בנקאיים גם בתביעות הנוגעות לתחומים הנלווים לפעילות הליבה הבנקאית, בתביעות הנוגעות לנכסים ריאליים ופיננסיים של התאגיד הבנקאי; ענייני זכויות יוצרים וקניין רוחני; תביעות הנלוות למעילות ופעולות אחרות שבוצעו נגד התאגיד הבנקאי או ע"י עובדיו, ועוד.

פינטק - בנקאות בעידן החדש

יגאל ארנון ושות' נמצא בחוד החנית של מהפכת הפינטק, שבה טכנולוגיה ישראלית נרכשת, משמשת ומפותחת בקצב מסחרר על ידי בנקים, מוסדות פיננסיים וחברות הייטק וטכנולוגיה. חברות, בנקים ומוסדות פיננסיים בכל רחבי העולם מעדכנים את המערכות שבהן הם משתמשים, ומתאימים אותם למאה ה-21 כדי שיוכלו לספק שירותי בנקאות, סליקה, מסחר אלקטרוני ושירותים פיננסים דיגיטליים. מחלקות הבנקאות, המימון וההייטק במשרד הן מן המובילות בתחומן בישראל, ומספקות ייעוץ וייצוג מעולים לכל לקוחות הפינטק שלנו, בתחום שמחייב התמחות משפטית מולטי-דיסציפלינרית. שיתוף הפעולה בין המחלקות המשפטיות השונות שלנו מאפשר להן לספק פתרונות מקצועיים ומקיפים. משרד יגאל ארנון ושות' מייצג בנקים ומוסדות פיננסיים מקומיים וזרים ומכיר היטב את צרכיהם הנובעים מן הסביבה המשפטית בתחום הבנקאות, הפיננסים והפינטק. בנוסף לכך, אנו מייצגים חברות הזנק רבות בתחום הפינטק המעוניינות להיכנס לשוק הבינלאומי, וכן מוסדות פיננסיים מבוססים המעוניינים לרכוש חברות הייטק צעירות בישראל. למשרד ניסיון בעבודה עם חברות המציעות פתרונות בתחומים שונים, כגון מערכות תשלום וסליקה, מערכות לניהול מידע כספי, טכנולוגיית PEER TO PEER, פתרונות מימון והלוואות המון, טכנולוגיה בתחום הביטוח, המטבעות הדיגיטליים והבלוקצ'יין, וחברות נוספות בתחום הטכנולוגיה הפיננסית.

מטבעות מבוזרים (Crypto-currency)

משרד יגאל ארנון ושות' נמנה עם משרדי עוה"ד הראשונים בישראל שהכירו בפוטנציאל של טכנולוגיית הבלוקצ'יין וביכולתה לחולל שינוי מרחיק לכת בתעשיות מסורתיות וחדשות. עורכי הדין שלנו למדו את הטכנולוגיה ואת יישומיה, והם משלבים כמה שדות ידע משפטיים על מנת לייעץ למגוון לקוחותינו, החל בחברות צעירות וכלה בחברות מבוססות ובמשקיעים. עם הנסיקה בשימוש במטבעות המבוזרים, סיפק צוות המומחים שלנו ייעוץ משפטי במגוון תחומים רלוונטיים, כגון הנפקות מטבע (ICO), דיני ניירות ערך, AML/KYC, הקמה של זירות מסחר - (changes and exchanges), קרנות גידור למטבעות מבוזרים, מסים ורגולציה. המשרד נוטל חלק פעיל בגיבוש תחום הידע החדש של מטבעות מבוזרים, ונמצא בקשר עם הרגולטורים, מציג בכנסים, מפרסם מאמרים, ומתראיין באמצעי התקשורת המקומיים והבינלאומיים.

דירוגים

הרשמו לעדכונים וחדשות