פירוקים וכינוסים

מחלקת חדלות הפירעון במשרד יגאל ארנון ושות' מייצגת באופן שוטף רבים מהבנקים הגדולים בישראל, כמו גם חברות במצוקה, נושים מקומיים וזרים ועוד, במגוון פעילויות הנדרשות במצב חדלות פירעון וביחס לחובות בסדרי גודל שונים. הייצוג נוגע לקשת רחבה של נושאים, החל ברגולציה החלה על בעלי מניות או על הבנק, עבור בגביית חובות בהיקפים שונים, הסדרי נושים (Chapter 11), פשיטת רגל, פירוק, כינוס נכסים, מינוי נאמן, ועוד, וכלה בסוגיות של קדם-חדלות פירעון, כגון יצירה, בדיקה ואכיפה של שעבודים באמצעות הסדרי חוב, איחוד הלוואות, שינויים מבניים, והליכי פירוק בישראל ובחו"ל. מנהלים ודירקטורים בכירים פונים אלינו ליעוץ בנוגע לחובות הנאמנות שלהם בהקשרים של קדם-חדלות פירעון או פשיטת רגל. כמו כן, גיבשנו מומחיות בסיוע לעסקים שנאלצים לעסוק בתחום פשיטת הרגל וחדלות הפירעון לאחר שרכשו מניות או נכסים של חברות במצוקה. כדי להשיג תוצאות עבור לקוחותינו ביעילות ובמהירות, המשרד ממנה צוותים אינטגרטיביים ובעלי ניסיון בעבודה משותפת, שבהם נציגים ממחלקת המסים, התאגידים, הליטיגציה והנדל"ן שלנו, וכך משיג לא אחת תוצאות מפתיעות, הודות לידע המולטי-דיסציפלינרי שאנו מעמידים לרשות הלקוח.

הסדרי חוב

משרד יגאל ארנון ושות' עתיר ניסיון בתחום דיני ניירות ערך, כינוס נכסים ומימוש בטוחות בכלל, ובפרט בכל הקשור להסדרי חוב ומימונם, הן בייצוג החברה החייבת והן בייצוג מחזיקי אגרות החוב. אנו מייצגים באופן שוטף חברות ציבוריות רבות, מחזיקי אג"ח, משקיעים מוסדיים וגרעיני שליטה במגוון סוגיות הקשורות להסדרי חוב, ומשמשים משרד עורכי הדין המוביל בכמה מן ההסדרים המורכבים ביותר שיושמו בישראל בשנים האחרונות. המשרד מתגאה במומחיות ייחודית בתחום הסדרי חוב בינלאומיים, ומעניק שירות מקיף גם במקרה של חובות עם היבטים בינלאומיים המחייבים ידע נרחב ורב תחומי. התמחות זו מאפשרת לנו גם לטפל בעסקאות בינלאומיות כגון מכירת נכסים במדינות אחרות לגופים בינלאומיים. במקרים רבים אנו מגבשים צוות ייעודי המורכב מנציגים ממחלקות המס, התאגידים, הליטיגציה והנדל"ן שלנו, וכך משיגים לא אחת תוצאות מפתיעות, הודות לידע המולטי-דיסציפלינרי שאנו מעמידים לרשות הלקוח. אנו מייצגים מגוון רחב של נציגי מחזיקי אג"ח בהסדרי חוב של חברות ציבוריות, קרנות ציבוריות ופרטיות וחברות מקומיות וזרות, כולל בצרכיהן השוטפים בתחום זה.

דירוגים

הרשמו לעדכונים וחדשות