למשרד יגאל ארנון ושות' ניסיון עשיר בטיפול בנושאים הנוגעים לחוק המו"פ (החוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה) ולעבודה עם רשות החדשנות (לשעבר המדען הראשי), כולל מתימו"פ (מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח) והחממות הטכנולוגיות בתמיכת הרשות. היות שחברות טכנולוגיה ישראליות רבות מקבלות מימון של הרשות וכן מענקים ממשלתיים נוספים בגין עבודת מו"פ, חשיבותה של התמחות זו גדולה במיוחד עבור לקוחותינו.

  • סיוע לחברות בשלביהן הראשונים, מול רשות החדשנות. אנו מייעצים לחברות הזנק לגבי סוגיות הקשורות לרשות לחדשנות, כגון הדרכה לגבי המסלולים הקיימים, הגשת בקשות והסדרים מיוחדים. הודות לניסיון הנרחב שלנו ב"אקזיטים", אנחנו מייעצים לחברות הזנק לגבי ההשלכות של קבלת סיוע של הרשות, לגבי אפשרויות המימון העתידיות ולגבי "אקזיט".

  • סיוע לחברות בוגרות מול רשות החדשנות. חברות בוגרות, כולל חברות-בנות של ענקי טכנולוגיה בינלאומיים, מתייעצות איתנו בסוגיות הנוגעות לרשות החדשנות. נושאים אלו כוללים למשל את התוכניות השונות הפתוחות בפני חברות בינלאומיות, דיווחים רגולטוריים והסדרים מיוחדים עם הרשות.

  • ייעוץ למשקיעים ורוכשים טרם עסקה. אנו מייעצים למשקיעים ורוכשים ישראלים וזרים, כולל חתמים בהנפקות בבורסה, המעוניינים להשקיע בחברה ישראלית או לרכוש חברה ישראלית שקיבלה מימון מרשות החדשנות. עורכי הדין שלנו מעורבים בכל שלבי העסקה, החל בבדיקת הנאותות (due diligence) של חברת המטרה בכל הנוגע לרשות החדשנות, עבור בהכנת מסמכי העסקה, וכלה בהכנת הבקשות לרשות לגבי התייחסותה לידע שפותח בתמיכת הרשות, לאחר סגירת העסקה.

  • העברת טכנולוגיה. אנו מייעצים ללקוחותינו לגבי נושאים שונים שמעורבת בהם העברה של ידע שפותח בתמיכת הרשות, כולל הכנת בקשות שונות לרשות ומו"מ עמה בעניין העברת ידע בתוך ישראל ואל מחוצה לה, העברת זכויות יצור והסדרים מיוחדים נוספים.

  • עסקאות מורכבות של קניין רוחני. אנו מנהלים עבור לקוחותינו מו"מ בעסקאות מורכבות מול גופים שונים שמשולב בהן ידע שפותח בתמיכת רשות החדשנות, מכינים את המסמכים הדרושים, ומנהלים את הבקשות לרשות ואת המו"מ עמה בנוגע לסוגיות השונות הנובעות מחוק המו"פ.

  • חברות בינלאומיות. המשרד מייעץ לחברות בינלאומיות לגבי מענקים שקיבלו חברות-בנות מרשות החדשנות, ולגבי השתתפות בתוכניות בינלאומיות מיוחדות של הרשות.

  • חממות. אנו מייעצים לקבוצות הניגשות למכרזים ולמשתתפים אחרים במכרזים לניהול חממות מכוח מסלול החממות של רשות החדשנות, הן במהלך המכרז והן לאחר הקמת החממה.

דירוגים

הרשמו לעדכונים וחדשות