משרד יגאל ארנון ושות' נוטל חלק פעיל בתחום דיני החינוך. המשרד מייצג ומייעץ למספר רשתות חינוך, מוסדות אקדמיים ומוסדות וארגוני חינוך אחרים בנושאים שונים, כולל:

  • ניהול ותפעול מוסדות חינוך;
  • רישוי והכרה;
  • תקצוב ומימון ממשלתי ותרומות;
  • אנשי סגל, שכירים ונותני שירותים;
  • מבנים ונכסים, כולל הקצאת קרקעות על ידי הרשויות המקומיות;
  • ייצוג מול משרד החינוך ובערכאות שונות (בתי משפט מנהליים, בג"צ וועדות ערעור שונות);
  • סוגיות מס, כגון פטור ממס למוסדות שאינם למטרות רווח (מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מע"מ), בקשות לפטורים ספציפיים, זיכויי מס לתורמים, סוגיות מס הכנסה, ועוד;
  • עניינים שוטפים, כגון מכרזים, חוזים, הליכים משפטיים ועוד.

הרשמו לעדכונים וחדשות