מחלקת המקרקעין ונדל"ן של משרד יגאל ארנון ושות' היא מהוותיקות והמנוסות בענף בישראל. המחלקה היא מהגדולות במשרד, ולעורכי הדין והשותפים הפעילים בה יש ניסיון עשיר ומומחיות, המאפשרים שירות מיטבי ללקוחות המשרד בתחומי הנדל"ן, בכל מגוון העסקאות ובלוחות זמנים הנדרשים על ידם. למחלקה ניסיון רב-תחומי ומקיף בייצוג חברות, מוסדות פיננסים, יזמים פרטיים וקבלנים במגוון עסקאות בתחומי הבניה למגורים, הקמת מבני ציבור, ושטחים מסחריים, פרויקטי נדל"ן מניב, קניונים ומרכזי קניות, מלונאות, משרדים, עסקאות משותפות, רכישת חברות נדל"ן בארץ ובחו"ל, עסקאות קומבינציה ותמורות, קבוצות רכישה, יחידים קבוצות רוכשים, התחדשות עירונית על כל סוגיה, ושאר עסקאות מורכבות, הן בקרקעות פרטיות והן בקרקעות מינהל. המשרד מייצג בעסקאות מכל הסוגים את מגוון הצדדים: חברות, קבלנים, יזמים, מוכרים וקונים, מוסדות פיננסים, דיירים ובעלי נכסים. עם לקוחות המשרד נמנות חברות מקרקעין בין-לאומיות וישראליות, חברות השקעה, חברות בנייה, חברות החזקה, בנקים ישראליים וזרים, חברות יזמוּת ויזמים פרטיים. המשרד מספק ייצוג שוטף לחברות המקרקעין והבנייה המובילות והגדולות במשק, ולחלק נכבד מהפרויקטים ומעסקאות המקרקעין הגדולים ביותר של חברות מסחריות ובעלי הון פרטיים בישראל.

מחלקת המקרקעין מלווה את הלקוחות בכל שלבי העסקאות: בדיקת הנאותות הקודמת לעסקאות רכישה, מבנה העסקה ושיקולי מס, רכישת נכסי מקרקעין על כל מרכיבי הטיפול והליווי, ליווי הליכי תכנון, לרבות הכנת תכניות בנין עיר וקידום הרישוי, טיפול בהקלות ושימושים חורגים, ליווי הבניה וההתקשרות עם מתכננים וגופי ביצוע שונים, ליווי מכירה והשכרה של הדירות או היחידות המסחריות, ותמיכה במערכת היחסים המשפטית עם הרוכשים והשוכרים. המחלקה גם מייצגת את לקוחות המשרד בעת מכירה של פרויקט או חלקים ממנו, תוך ליווי התהליך מתחילתו ועד סופו. המחלקה גם מטפלת בהיבטי המימון הקשורים לעסקאות נדל"ן, ומלווה עסקאות מימון מורכבות, כשהיא מייצגת לעתים את הגופים הפיננסים המממנים את העסקה, לרבות בנקים ומוסדות פיננסים אחרים, ובמקרים אחרים את היזמים מקבלי המימון. למחלקת המקרקעין ניסיון גם בהסדרי חובות הקשורים בנכסי נדל"ן. תחום המקרקעין חובק היבטים משפטיים נוספים: לתחומי הליבה שבה עוסקת מחלקת המקרקעין מתוספים מעת לעת היבטים שונים, כגון היבטי ניירות-ערך, מיסוי, תכנון ובניה, ליטיגציה ועוד. מחלקת המקרקעין מרבה לעבוד לכן באופן שוטף והדוק עם מחלקות נוספות, כמו מחלקת המיסוי לצורך תכנון וטיפול בהיבטי מיסוי מקרקעין המתעוררים בעסקאות; מחלקת הליטיגציה, בכל הקשור בייצוג בפני מוסדות התכנון השונים, ועדות הערר, ובתי-המשפט; ומחלקת ניירות ערך - בכל הקשור בהנפקות של חברות נדלן, איגו"חים ופעילות נוספת בשוק ההון.

נדל"ן מניב

נדל"ן מניב הוא תחום מוביל במחלקת המקרקעין. המשרד מייצג חברות ועסקים רבים בעסקאות נדל"ן מניב, ובייחוד מרכזי קניות וקניונים, מלונות ומשרדים. התמחות מחלקת המקרקעין בנדל"ן מניב מאפשרת ללקוחותינו ליהנות מהניסיון הרחב של עורכי-הדין במחלקה, ובכך למקסם את התועלת מן הנדל"ן, בין בענף הקמעונות, המלונאות, המשרדים ובין בכל ענף אחר. העיסוק הרב של המשרד בכלל סוגי עסקאות הנדל"ן המניב בפרט, ובכל סוגי עסקאות המקרקעין בכלל, מאפשרים לעורכי-הדין לייבא פתרונות יצירתיים מענף אחד לעסקה מורכבת בענף אחר. גם בתחום הנדל"ן המניב, המשרד מייצג חלק מגדולי השחקנים בענף, ובהם חברות, קבלנים, מוכרים וקונים, מוסדות פיננסים, דיירים ובעלי נכסים, בתחומי קניונים, מרכזי קניות, משרדים להשכרה, ורשתות מלונות, ומייצג באופן תדיר חברות השקעה, חברות בנייה, חברות החזקה, חברות יזמות ויזמים פרטיים. המשרד מספק ייצוג שוטף לחברות המקרקעין המובילות בישראל, ולחלק נכבד מעסקאות המקרקעין הגדולות ביותר של חברות אלה.

רישום מקרקעין

כל עסקת מקרקעין כרוכה בדרך זו או אחרת ברישום זכויות, הערות אזהרה וכד'. על מנת לספק ללקוחות שירות שלם, מחלקת המקרקעין מטפלת בכל ההיבטים הקשורים ברישום נכסים על כל סוגיהם. בין היתר מטפל המשרד בעניינים הבאים (הן במסגרת ליווי כולל של פרויקט בנייה והן באופן נפרד):

  • הליכי איחוד וחלוקה (פרצלציה). במסגרת הליכים אלה ניתן ליווי כולל הן להיבטים התכנוניים והקנייניים על פיהם מתבצעים הליכי האיחוד והחלוקה והן ברישום בפועל של החלוקה החדשה בלשכת רישום המקרקעין;
  • רישום בתים משותפים ולאחר מכן ברישום זכויות של רוכשי יחידות בלשכת רישום המקרקעין;
  • סוגיות רישום מורכבות כגון איתור נכסים במרשם, רישום ראשון ותיקון שטח וגבולות, וכן בכלל ההיבטים השונים הקשורים בהסדר מקרקעין;
  • רישום באזור יהודה ושומרון ובקיאות בסוגיות הרלוונטיות בדין המנדטורי והירדני.

ליטיגציית נדל"ן

למשרד ניסיון עשיר בייצוג לקוחות בכל תחומי ההתדיינות המשפטית וליטיגציית נדל"ן, הכולל בין השאר ניהול הליכי משא ומתן מוקדמים, הליכים בבתי המשפט, לרבות בג"ץ ובתי משפט לעניינים מנהליים, וכן ייצוג בפני ערכאות שונות כגון ועדות ערר, המפקח על הבתים המשותפים, בוררים, לשכות ההוצאה לפועל, וכיוצא בזה. במסגרת זו, המשרד מתמחה במחלוקות חוזיות וקנייניות בנוגע לנכסי מקרקעין, סכסוכים בין מזמין לקבלן, מימוש נכסים משועבדים, הליכי חדלות פירעון, פירוק שיתוף במקרקעין וסכסוכים בין שותפים, תביעות נגד סרבנים בתחום ההתחדשות העירונית (פינוי בינוי ו-תמ"א 38), תביעות ליקויי בניה, סכסוכים בין משכירים לשוכרים, סכסוכים בין בעלי זכויות בבתים משותפים, מחלוקות בתחום תיווך במקרקעין, הליכים מנהליים המתייחסים לתכנון ולרישוי בניה, תביעות נזיקין ביחס למקרקעין, הליכי היטל השבחה, הליכי אגרות והיטלים נוספים, הליכים מול רשות מקרקע ישראל, הליכים בפני המפקח על רישום בתים משותפים, מחלוקות בנושאי מיסוי מקרקעין ועוד. בתחום ההפקעות, למשרד ניסיון רחב בייצוג רשויות מפקיעות בתביעות פינוי ופיצויים, כמו גם בעלי קרקעות בהתנגדויות להפקעות ובתביעות לפיצויי הפקעה, הן בדיונים בבתי-משפט והן בפני שמאים מכריעים, לרבות הליכי המו"מ הכרוכים בכך. ניסיונה של מחלקת הליטיגציה בתחום הנדל"ן נרכש במהלך ייצוג רב שנים במחלוקות ובהתדיינויות משפטיות סבוכות ומורכבות שבהם ייצגנו יזמים, קבלנים, חברות ציבוריות ופרטיות, בנקים, בעלים ושוכרים של נכסי נדל"ן מניב בהיקף רחב וכן רשויות מקומיות וממשלתיות.

התחדשות עירונית

התחדשות עירונית היא אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים בשוק הנדל"ן בישראל וחשיבותה תלך ותגבר נוכח צמצום היצע שטחי הבניה במרכזי הערים והזדקנותם של בניינים ושכונות. משך תקופה ארוכה עוסקים במשרד עו"ד יגאל ארנון ושות' בפיתוח יכולות מקצועיות אינטגרטיביות לטיפול בפרויקטים של התחדשות עירונית. עסקאות אלה הן מעצם טיבן עסקאות מורכבות. ראשית, עיסוק בפרויקטים אלה דורש שילוב של ידע ומומחיות בתחומי משפט שונים: מקרקעין, תכנון ובניה, מיסוי, בנקאות ומימון והתדיינויות בבתי משפט וטריבונלים אחרים; שנית: מדובר בעסקאות מרובות צדדים כשלכל צד אינטרסים כלכליים ואחרים משלו; ושלישית: לכל אחד מהפרויקטים מאפיינים ייחודיים והשונות בין העסקאות מצריכה "תפירת" פתרון עסקי ומשפטי מתאים. ההיכרות וההבנה של האינטרסים הכלכליים והמשפטיים של השחקנים הראשיים בתחום ההתחדשות העירונית: של צרכי בעלי הנכסים וחששותיהם; מגבלות ואילוצי היזמים; דרישות רשויות התכנון והמוסדות הבנקאיים; והסדרי המס המורכבים - מאפשרת לנו להתוות דרכים יעילות ופרקטיות להשגת מטרותיו של הלקוח. צוותי העבודה העוסקים בפרויקטים של התחדשות עירונית מנוסים מאוד בכל הנוגע לעריכת העסקאות, ייצוג מול רשויות התכנון, רשויות המס והבנקים, והמשרד אף לקח חלק בהכנת המתווה המימוני הבנקאי לעסקאות התחדשות עירונית מסוג תמ"א 38. אף שהמשרד מתמקד בליווי יזמים וקבלנים, למשרד ניסיון רב בליווי משפטי של פרויקטים להתחדשות עירונית גם בייצוג בעלי הנכסים.

לקריאה נוספת

מיסוי מקרקעין

היבטי המס שונים בעסקאות מקרקעין עשויים להיות מורכבים במיוחד. אנו אחד המשרדים היחידים בישראל המציעים, נוסף על פרקטיקה ענפה של ייצוג וליווי במקרקעין, גם ייצוג וליווי במיסוי מקרקעין. במסגרת תחום זה, אנו מעניקים ללקוחותינו ליווי ויעוץ בנושאי מס בכל סוגי עסקאות הנדל"ן, החל בליווי הלקוח בשלבים של לפני העסקה לגבי תכנון המס מיטבי לאופן ביצוע העסקה תוך שקילת כל האלטרנטיבות האפשרויות, הוצאת אישורים מקדימים ("פרה-רולינג") מרשויות המס, עבור בעבודה צמודה בכל הקשור להוצאת העסקה לפועל, וכלה בביצוע הדיווחים הנדרשים לרשויות מיסוי מקרקעין. המשרד אף מסייע במו"מ עם הרשויות לקביעת שיעורי המיסוי בפרויקטי נדל"ן משמעותיים.

להלן תיאור פעילויות של מחלקת מיסוי הנדל"ן של יגאל ארנון:

  • ייעוץ והכנה של חוות דעת בנוגע להיבטי המס השונים הנובעים ונלווים לעסקאות נדל"ן, כגון: מס שבח, מס רכישה ומע"מ, לרבות הכנת תחשיבי מס ודיווחי עסקה לרשויות המס;
  • ייעוץ ותכנון מס לעסקאות נדל"ן מורכבות וכן לעסקאות מימון לרכישה ופיתוח נדל"ן, לרבות היבטי מיסוי בינלאומי ככל שרלבנטי;
  • ייצוג לקוחות בהליכי שומה מול משרדי מיסוי המקרקעין השונים, לרבות ייצוג הלקוח מול רשויות המס לאורך הליך השומה, הכנה וניהול של הליך השגה על שומות המנהל לפי מיטב השפיטה וניהול משא ומתן עם רשויות המס לגיבושה של שומה סופית;
  • הכנה וייצוג לקוחות בהליכי ערר מול ועדות הערר השונות ובבתי המשפט;
  • ייעוץ ותכנון מיטבי לגבי העברת נכסי נדל"ן בהעברות בין-דוריות בתוך המשפחה;
  • ייעוץ, תכנון מס וייצוג מול רשויות המס בכל הנוגע להיבטי המיסוי הנלווים לפרויקטים מורכבים של התחדשות עירונית, כגון "פינוי ובינוי" ותמ"א 38.

מקרקעין בינלאומי

ליגאל ארנון ושות' פעילות רחבה בתחום המקרקעין התאגידי חוצה הגבולות. למשרד ניסיון רב ומקיף בייעוץ וליווי של לקוחות ישראליים ובין-לאומיים, ובאיתור ומקסום הזדמנויות בתחום המקרקעין המסחרי מחוץ לישראל, בעיקר בתחום המלונאות. המשרד עוסק בניהול מו"מ, בניסוח הסכמי ניהול נכסים וניסוח הסכמי מיזמים משותפים, והוא היה שותף מרכזי בכמה עסקאות בין-לאומיות מורכבות. למשרד רשת רחבה של קשרים ברחבי העולם, הכוללת קשרים עם עו"ד מקומיים מתחום המקרקעין, ויכולת להרכיב במהירות צוות מנוסה ומגוון אשר יאפשר להשלים בהצלחה את עסקאות המקרקעין הבין-לאומיות של הלקוח.

דירוגים

הרשמו לעדכונים וחדשות