מחלקת המשפט המנהלי של יגאל ארנון ושות' מתגאה בניסיון רב בעתירות מנהליות ובעתירות וערעורים מנהליים לבית המשפט העליון, במגוון תחומים. המחלקה מסייעת ללקוחותיה בתחום דיני המכרזים, בניסוח מסמכי מכרז מורכבים, ובהתמודדות והשתתפות בהליכי המכרז. בנוסף לכך, והודות לניסיון העשיר של הצוות, המשרד נוטל חלק פעיל בתחום החקיקה מול ועדות הכנסת השונות. המחלקה צברה ניסיון רב בתחום המשפט המנהלי, כולל, בין היתר, ייצוג בפני הממשלה והרשויות, ייצוג בהליכי ערעור בבימ"ש המנהלי, ייצוג בפני בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, ייצוג כנגד פעולות מנהליות, הגשת בקשות להיתרים ורישיונות כנדרש על פי דין, ייצוג בפני ועדות ערר ובהליכי מכרז בפני גופים ציבוריים, וייצוג בכל הנושאים הנוגעים לדיני מכרזים. מחלקת המשפט המנהלי שלנו ניהלה אחדים מן ההליכים המנהליים המכריעים בתולדות התחום בישראל, כולל עתירה לבג"צ, כשירות לציבור (פרו בונו) ובשמו של חייל צה"ל בשירות סדיר, אשר דרש ממשרד הביטחון להגדיר קריטריונים ברורים לקביעת מלגת הקיום שחיילים מקבלים, ולעדכן את הרכיבים שעל בסיסם נקבע סכום המלגה. לאחר מאבק משפטי ממושך, חייב בג"צ את צה"ל לקבוע קריטריונים לעדכון מלגת הקיום של החיילים. הודות לכך, הוגדל תקציב מלגות הקיום בכמיליארד ש"ח.

דירוגים

הרשמו לעדכונים וחדשות