המשרד מייעץ ללקוחות מהמגזר הפרטי ומהמגזר הציבורי בנוגע לפרויקטים בתחום הנפט והגז, השגת מימון, ציות רגולטורי, הליכי מכרזים, ביצוע עסקאות, ליטיגציה והיבטים סביבתיים.

המשרד הוא שחקן מרכזי בתעשייה הפורחת של חיפושי גז טבעי, ונמנה עם הראשונים שעסקו בתחום זה בישראל. עבודתנו כוללת ייצוג חלק מגופי המימון העיקריים בפרויקטים בתחום, ובהם כמה מהבנקים הבינלאומיים הגדולים בעולם. כמו כן, המשרד היה מעורב במכירה של כמה נכסי נפט וכן בפרויקטי מימון בהיקף רחב, הן ברמת מימון הפרויקט והן ברמת ליווי ביצוען של עסקאות מוקדמות ומאוחרות להשלמת הפרויקט. לקוחותינו כוללים חברות גז ונפט מקומיות ובינלאומיות, וכן בנקים בינלאומיים. בתחום הנפט והגז במשרד מטפלת קבוצה גדולה של מומחי רגולציה, שסיפקה שירותי בדיקת נאותות רגולטוריים לחלק מהבנקים הגדולים בעולם במסגרת השקעותיהם בחלק מהפרויקטים לעיל. נוסף לכך, המשרד מייצג כמה גורמים בתחום הגז הטבעי, כולל צרכנים מרכזיים בתחום בהסכמי רכישה של גז טבעי ובהמרת מפעליהם למפעלים המבוססים על צריכת גז טבעי.

יתר על כן, מחלקת הליטיגציה שלנו הייתה מעורבת בכמה תיקים שבהם סייעה לחברות גז ונפט לגבות חובות, ואף שימשה ככונס נכסים במינוי בית המשפט בעניין מכירת נכס נפט עיקרי.

הרשמו לעדכונים וחדשות