למשרד ניסיון רב בטיפול בתחום הפרויקטים הציבוריים, התשתיות והאנרגיה, בנושאים הנוגעים להפרטה ולמעורבות המגזר הפרטי בתחום הציבורי. למשרד גם ניסיון רב בטיפול מקיף וכוללני בפרויקטים עירוניים, ארציים ובינלאומיים, במכרזים, כמייצג של מזמינים ציבוריים האחראים לייזום הפרויקט ולהוצאתו אל הפועל, ובמיזמים משותפים המשלבים חברות זרות. ייצוגים אלו משלבים בין המיומנויות והמומחיות של המחלקות השונות במשרד ככל הנדרש, בין היתר בתחומי דיני המכרזים, הליטיגציה, המיסוי והנדל"ן, כדי להשיג את יעדי הלקוחות. המשרד מייצג ועדות מכרזים של גופים ממשלתיים וציבוריים אחרים בפרויקטים הגדולים בישראל בתחום התחבורה, לרבות פרויקטים של הרכבות הקלות בירושלים ובתל אביב, ובפרויקט המטרונית בחיפה, וכן במכרזים של תחבורה ציבורית באוטובוסים; בתחום האנרגיה - כגון שלושת הפרויקטים הסולאריים באשלים בנגב - ובפרויקטים נוספים של תשתיות. כמו כן, מייצג המשרד גופים בינלאומיים שחברו לגופים ישראליים בפרויקטים ובמכרזים מרכזיים במשק הישראלי. אנו מייצגים מוסדות בנקאיים ישראליים (בנק הפועלים, בנק לאומי לישראל, בנק דיסקונט, בנק אגוד) בעסקאות מימון מורכבות ובהתקשרויות פיננסיות מורכבות מול זכיינים. למשרד ידע וניסיון רב בעבודה עם לקוחות זרים המבקשים להשתלב בפעילות מסחרית ואחרת במדינת ישראל, מוניטין בייצוג רשויות ציבוריות. נוסף על כך, למשרד ידע וניסיון רב בעבודה מול רשויות ציבוריות ומול המגזר הציבורי, לרבות השגת רישיונות, בקשות אישור שונות מהרשויות לצורך פעילות חברות, ונושאים רגולטוריים שונים, בהם ניסוח הצעות לחקיקה וחקיקת משנה.

מימון פרויקטים

המשרד נמצא בחזית המובילה של מימון פרויקטים בישראל. ההיכרות וההבנה של האינטרסים הכלכליים והמשפטיים של השחקנים הראשיים במימון פרויקטים ציבוריים, מאפשרות לנו להתוות דרכים יעילות ופרקטיות להשגת מטרותיו של הלקוח. למשרד ניסיון רב בליווי המשפטי של מימון פרויקטים בתחומי התשתיות, הפקת חשמל, כבישים, רכבות קלות, טיפול במים וביוב וטיפול בפסולת. למשרד ניסיון רב בייצוג גופים ממשלתיים וייצוג מול גופים ממשלתיים במסגרת מכרזים, פרויקטים בינלאומיים, מימון והפרטה. צוותי המשרדים בעלי נסיון בהסדרי המימון הפרטיים והציבוריים, כולל BOT (Build Operate Transfer) PFI (Public Finance Initiative), ו־ BOO (Build Own Operate). בכמה פרויקטים ייצג המשרד את הסקטור הבנקאי. בנוסף, למשרד ידע וניסיון רב בעבודה מול רשויות ציבוריות ומול המגזר הציבורי, לרבות השגת רישיונות, בקשות אישור שונות מהרשויות לצורך פעילות חברות, ונושאים רגולטורים שונים בהם ניסוח הצעות לחקיקה וחקיקת משנה. המשרד מייצג מוסדות בנקאיים ישראלים בתביעות ובעסקאות מימון מורכבות ובהתקשרויות פיננסיות מורכבות מול זכיינים. כמו כן, למשרד ידע וניסיון רב בעבודה עם לקוחות זרים המבקשים להשתלב בפעילות מסחרית ואחרת במדינת ישראל, מוניטין מול רשויות ציבוריות וניסיון רב בעבודה מול המגזר הציבורי.

תשתיות

המשרד מוביל בתחום המכרזים הציבוריים, ובעל ניסיון רב במגוון רחב של פרויקטים בתחום התשתיות, המבוצעים על פי רוב באמצעות מכרזים פומביים מסוגים שונים. היינו מעורבים בשנים האחרונות במכרזים גדולים בתחומי התשתיות והתחבורה לרבות רכבות קלות (חלקם בשיטת BOT/PFI), ייצור חשמל נקי, אנרגיה, כבישים ומים. יכולותינו וניסיוננו נגזרים מהניסיון העשיר שרכשנו בייצוג כל הצדדים בפרויקטים אלו. במכרזים ציבוריים גדולים אנו מייצגים את משרדי ממשלה מזמיני המכרז (משרדי האוצר, התחבורה, חברת נת"ע, משרד התשתיות, המשרד לבטחון פנים ועוד), ובמקרים אחרים אנו מייצגים חברות פרטיות וקבוצות המתמודדות במכרזים. המשרד מקפיד כמובן על הפרדה מוחלטת בין הצוותים המבצעים את העבודה על התחומים השונים. במכרזים אחרים אנו מייצגים את הבנקים המממנים של הפרויקטים. למשרד מומחיות בכל שלבי המכרז – החל בהכנת המכרז בידי הממשלה ושלבי ההתמודדות המקדימים וכלה בליווי הביצוע. עורכי הדין המטפלים במגזר הציבורי בעלי מיומנות מקצועית הן בפן המשפטי והן בפן הפרויקטלי, וככאלה ביכולתם לתת מעטפת מקצועית ראויה לוועדות המכרזים ולצוותי העבודה האמונים על קידום וגיבוש תכולות הפרויקטים. לעורכי הדין המלווים את המגזר הפרטי מיומנות ייחודית בהכנת הצעות למכרזים על פי הקריטריונים הנדרשים תוך הבלטת היתרונות של הלקוח. עם המכרזים שבהם לקח המשרד חלק, נמנים המכרזים במיזמים השונים של רכבת קלה בירושלים (הקו האדום וכיום גם הקו הירוק) ובתל אביב (מכרז ההפעלה של הקו האדום של הרכבת הקלה ומכרזי תכנון וביצוע במסגרת הקו האדום והקווים הירוק והסגול), פרויקט המטרונית בחיפה, מכרזים רבים לחלוקת רישיונות קו ("הפרטה") לתחבורה ציבורית באוטובוסים, הקמת תחנות כוח תרמו־סולאריות ופוטו־וולטאיות, פרויקט אכיפה אלקטרונית אוטומטית, מיזמי גז טבעי, הקמת בית חולים, הקמת בית סוהר, טיפול בשפכים, מכוני טיהור, טיפול במים, התפלה ופרויקטים נוספים הנוגעים לשירותים הציבוריים.

אנרגיה

בתחום האנרגיה המשרד מלווה פרויקטים שונים הנוגעים להקמת תחנות כוח וייצור אנרגיה בשיטת הקו-גנרציה, הקמת לוחות לייצור חשמל על גגות, ליווי מדינת ישראל רשות החשמל ומשרד האנרגיה במספר מכרזים בינלאומיים לייצור חשמל בשיטה התרמו-סולארית ופוטו-וולטאית. טיפול המשרד בתחום האנרגיה הסולארית בפרויקטים הממשלתיים חייב מעורבות מעמיקה בכל האספקטים המשפטיים והרגולטוריים הנוגעים לתכנון, הקמה והפעלה של תחנות כח אלה, לרבות היכרות מעמיקה עם הגורמים הנוגעים בדבר. המשרד מטפל באספקטים נוספים הנוגעים לאנרגיה וביניהם טיפול במתקני ביו-גז. המשרד מטפל בהתקשרויות לרכישת חשמל מיצרני חשמל פרטיים, לצד ייצוג בהתקשרויות מול גורמים שונים לרכש גז טבעי. המשרד ייצג מפעלים גדולים בהתקשרויות שתכליתן להביא להפסקת ייצור המפעלים בדלקים מזהמים ומעברם לגז טבעי, לרבות גז טבעי דחוס. המשרד מטפל בפרויקטי תחבורה העושים שימוש באנרגיה חשמלית נקייה ועמידה בסטנדרטים של איכות סביבה. יש לנו מומחיות רבה בתחום דיני המכרזים המורכבים המערבים פרויקטים של אנרגיה. פעילותנו זו חושפת אותנו לממשקים מול גורמים רגולטוריים שונים הנוגעים בתחום ומובילה להבנה מעמיקה בתהליכי קידום הפרויקטים לרבות מול ועדות התכנון, גורפים רגולטוריים, חברות ממשלתיות, רשות החשמל ועוד.

מכרזים

בנוסף לניסיון בתחום התשתיות, שנצבר תוך כדי הליכי מכרז, המשרד מלווה מזמינים ציבוריים במכרזים רבים נוספים לביצוע עבודות ולאספקת שירותים, ולעתים גם גופים פרטיים המתמודדים במכרזים מעין אלה. בנוסף לפרויקטים המתוארים בתחום התשתיות, מלווה המשרד בין השאר את חברה עירונית גדולה במכרזים לביצוע עבודות במטרופולין הרלבנטי, משרדי משרדים ממשלתיים וגופים ציבוריים נוספים בהליכי מכרז.

ליטיגציית מכרזים

המשרד עוסק בליטיגציה הנוגעת למכרזים, הנפוצה מאוד בישראל לאחר תום הליכי המכרז, ואשר לנוכח מורכבותם העובדתית והמשפטית הם דורשים מיומנות גבוהה, ידע משפטי מיוחד ויכולת לבצע טיפול אינטנסיבי וברמה גבוהה ביותר בתוך זמן קצר. אנו מייצגים על פי רוב מתמודדים במכרזים אשר לפי העניין תוקפים את תוצאות המכרז או מגנים על זכייתם, ובמקרים מסוימים אנו מייצגים את ועדת המכרזים בהגנה על תוצאות המכרז שקבעה. במקרים אחרים אנו מייצגים מתמודדים בתקיפת תנאי המכרז, לפני הגשת ההצעות. בשל הניסיון של המשרד בהליכי ההשגות על תוצאות המכרז ובעתירות המתבררות בערכאות לאחר מכן, ובטיפול במכרזים משני צדי המתרס, מסוגל המשרד בנקל לסייע ללקוח להימנע מטעויות בעת גיבוש מסמכי המכרז ובמהלך ניהול הליכי המכרז (במקרה של ייצוג הממשלה או מזמינים ציבוריים אחרים), או מבעיות בעת גיבוש ההצעה וההתנהלות אל מול המזמין (במקרה של ייצוג מתמודד במכרז). בכך חוסך המשרד ללקוחותיו זמן וממון יקרים ומסייע להם למצות את יכולתם וכושרם התחרותיים.

נפט וגז

המשרד מייעץ ללקוחות מהמגזר הפרטי ומהמגזר הציבורי בנוגע לפרויקטים בתחום הנפט והגז, השגת מימון, ציות רגולטורי, הליכי מכרזים, ביצוע עסקאות, ליטיגציה והיבטים סביבתיים. המשרד הוא שחקן מרכזי בתעשייה הפורחת של חיפושי גז טבעי, ונמנה עם הראשונים שעסקו בתחום זה בישראל. עבודתנו כוללת ייצוג חלק מגופי המימון העיקריים בפרויקטים בתחום, ובהם כמה מהבנקים הבינלאומיים הגדולים בעולם. כמו כן, המשרד היה מעורב במכירה של כמה נכסי נפט וכן בפרויקטי מימון בהיקף רחב, הן ברמת מימון הפרויקט והן ברמת ליווי ביצוען של עסקאות מוקדמות ומאוחרות להשלמת הפרויקט. לקוחותינו כוללים חברות גז ונפט מקומיות ובינלאומיות, וכן בנקים בינלאומיים. בתחום הנפט והגז במשרד מטפלת קבוצה גדולה של מומחי רגולציה, שסיפקה שירותי בדיקת נאותות רגולטוריים לחלק מהבנקים הגדולים בעולם במסגרת השקעותיהם בחלק מהפרויקטים לעיל. נוסף לכך, המשרד מייצג כמה גורמים בתחום הגז הטבעי, כולל צרכנים מרכזיים בתחום בהסכמי רכישה של גז טבעי ובהמרת מפעליהם למפעלים המבוססים על צריכת גז טבעי. יתר על כן, מחלקת הליטיגציה שלנו הייתה מעורבת בכמה תיקים שבהם סייעה לחברות גז ונפט לגבות חובות, ואף שימשה ככונס נכסים במינוי בית המשפט בעניין מכירת נכס נפט עיקרי.

דירוגים

הרשמו לעדכונים וחדשות