הנפקות

הנפקת ניירות ערך לציבור או רישומם למסחר בבורסה הם אבני דרך משמעותיות בחייה של חברה. תחום ניירות הערך מאופיין ברגולציה רבה ומסועפת, ודורש ידע מעמיק ועדכני בכל עת. למשרד יגאל ארנון ושות' מומחיות בתחום ניירות הערך על כל גווניו ומורכבותו. המשרד היה שותף בשורה ארוכה של הנפקות בבורסה בתל אביב, וכן ביותר מ־100 הנפקות של מניות ואיגרות חוב בבורסות בארה"ב ובאירופה. המשרד פיתח מומחיות ייחודית בליווי הנפקות דואליות ובעלות מבנה מורכב וחדשני, כגון פיצול (Spin-off) וארגון מחדש (Restructuring). כמו כן, למשרד היכרות טובה עם דיני ניירות ערך בארה"ב ועם אופן העבודה עם ה-SEC, רשות ניירות הערך האמריקאית. במהלך השנים צברנו ידע וניסיון רבים בייצוג החברות המנפיקות עצמן, ואנו מסייעים להן בכתיבת התשקיף, בייצוג בעלי מניות בחברה המנפיקה, המוכרים מניות במסגרת ההנפקה, ובייצוג חתמי ההנפקה. המשרד מספק ללקוחות רבים, שהם חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה בת"א או בבורסות בחו"ל, ייעוץ מקיף וליווי שוטף בכל הנוגע לדיווחים השוטפים שעל חברות ציבוריות להגיש, לניהול מגעים מול הרשות לניירות ערך והבורסה הרלוונטיים להם, וכן ייעוץ שוטף בכל הנוגע לממשל תאגידי נאות וקיום דיני ניירות ערך ודיני החברות. אנו גם מייצגים חברות ודירקטוריונים של חברות מהגדולים במשק ומייצג ועדות בלתי תלויות של הדירקטוריון בעסקאות רבות.

הנפקות חו"ל

למשרד ניסיון רב בהנפקות ציבוריות בבורסות ובמדינות שונות ברחבי העולם. באמצעות רשת ענפה של קשרים חובקי עולם עם משרדים־עמיתים בחו"ל המשרד מספק ללקוחותיו פתרונות כוללים, גמישים ותואמים לכל סוגיה המתעוררת בהקשרים של הנפקות ושל חיי החברה הציבורית לאחר ההנפקה, בין אם בישראל ובין אם מחוצה לה. מלבד הבורסה לני"ע בת"א ול-Nasdaq, המשרד מייצג גם לקוחות הנסחרים ומנפיקים ב-AIM הלונדוני וב-ASX האוסטרלית.

תובענות בתחומי תאגידים, נגזרות וניירות ערך

מחלקת הליטיגציה של המשרד היא בעלת מומחיות בתחומי התביעות הנגזרות וניירות הערך. תביעות אלו הולכות ונעשות נפוצות, בעלי מניות עושים שימוש בכלי של תביעה נגזרת ומגישים תביעה בשם החברה נגד צד שלישי. תביעות בניירות ערך הן מסובכות ומורכבות, והמשרד פיתח מומחיות בטיפול בהן משני צדי המתרס, הן בצד המתגונן והן בצד התובע. צוותי העבודה הרב־תחומיים של המשרד מאפשרים לו ללוות ולייצג מגוון רב של לקוחות בתפקידים שונים – דירקטוריון, בעלי מניות, בעל השליטה, נושים וכיו"ב.

שוק ההון בעידן החדש – אלגוטריידינג, בלוקצ'יין ומטבעות קריפטוגרפים

המאה ה־21 הביאה עמה שינויים משמעותיים ומרתקים בשוק ההון. אם בעבר קומות המסחר בבורסות ברחבי העולם שימשו כ"מרכזי עצבים" של המערכת הפיננסית שבהן ברוקרים נפגשים כדי לקנות ולמכור מניות, הרי שכיום מרבית הברוקרים הם אלגוריתמים, הסוחרים בעשרות ובמאות אלפי מניות בפרקי זמן של מילי־שניות, קרוב למהירות האור. מלבד מסחר גרידא, החלו אלגוריתמים אלו להחליף גם את המשקיע עצמו. תחום זה זכה לשם אלגוטריידינג (Algotrading), או High Frequency Trading (HFT). פעילות ממוחשבת ואוטומטית כזו מעוררת נושאים משפטיים רבים. המשרד עומד בחזית הטכנולוגית־משפטית, ומספק פתרונות משפטיים ללקוחותיו ממגוון היבטי המסחר – החל בחברות שניירות הערך שלהן מונפקים ונסחרים בידי אלגוריתמים סוחרים ואלגוריתמים משקיעים, ובלקוחות המפתחים אלגוריתמים סוחרים ונדרשים לייעוץ כדי לעמוד בדרישות החוק והרגולציה המתפתחים, וכלה בלקוחות המשקיעים בניירות ערך, שלהם אפשר לייעץ בדבר הפחתת סיכונים בעולם של מסחר באמצעות אלגוריתמים, ועוד. תחום מתפתח חדש, שמביא איתו אתגרים רגולטורים ומשפטיים ייחודיים הוא תחום הבלוקצ'יין ומטבעות קריפטוגרפים. בתחום זה אנו יודעים לשלב בין מומחיות של ייעוץ לחברות בהיבטי ההסכמים הטכנולוגיים שהן צד להם, ובין מומחיות בתחום הרגולציה הפיננסית הרלוונטית לתחום. השילוב בין הידע העמוק והרחב בעולם הפיננסי ובעולם שוק ההון, יחד עם הניסיון הרב והמגוון בעולם הטכנולוגיה העדכני והמתחדש תדיר, מאפשר לנו לספק פתרונות משפטיים הולמים ומקיפים בתחומים אלה.

דירוגים

הרשמו לעדכונים וחדשות