משרד יגאל ארנון ושות' מספק ייעוץ לחברות המצויות בשלבים שונים של מחזור חייהן, החל בחברות בהקמה וכלה בחברות בינלאומיות מבוססות, ומסייע להן להסדיר וליישם חבילות תגמול והטבות לעובדיהן בהתאם לצורכיהן השונים. אנו בקיאים ומנוסים בכל היבטי הגיבוש והיישום של תוכניות תמריצים לעובדים, לרבות תוכניות אופציות ומענקים מבוססי מניות. מומחיות המשרד בתחומים כמו דיני חברות וניירות ערך ומיסוי ודיני עבודה מאפשרת להכין תמהיל נכון של תמריצים כשמרכיבים תוכניות הטבות עבור חברות מקומיות ורב־לאומיות, וזאת גם תוך שיתוף פעולה עם משרדים בינלאומיים מובילים. המשרד מייעץ בנושאים כגון העסקת עובדים, פיצויים, סיום עבודה וסוגיות נוספות בתחום דיני העבודה. יעוץ בתחומים אלו ניתן, בין היתר, בהקשר של הנפקות ציבוריות, מיזוגים ורכישות, מיזמים משותפים, שינויי מבנה פנימיים ופיצולים (spin-offs). אנו מכירים במורכבות הקיימת באיזון שבין תגמול עובדים ובחשיבות של צמיחתם במקום העבודה לבין הדינמיות הדרושה כדי לנהל חברה רווחית, משגשגת ומצליחה. לכן המשרד מציע ללקוחותיו ייעוץ וליווי המתאימים לצורכיהם ובהתאם למשתנים שונים כגון הענף שבו מצוי הלקוח, גודלו, מטרותיו ומדיניותו.

הרשמו לעדכונים וחדשות