למשרד יגאל ארנון ושות' ניסיון רב בטיפול בתחום פרויקטי התחבורה בנושאים הנוגעים להפרטה ולמעורבות המגזר הפרטי בתחום הציבורי. כמו כן, למשרד ניסיון רב בטיפול מקיף בפרויקטים ארציים ובינלאומיים, במכרזים, כמייצג של מזמינים ציבוריים האחראים לייזום הפרויקט ולהוצאתו אל הפועל, ובמיזמים משותפים המשלבים חברות זרות. ייצוגים אלו משלבים בין המיומנויות והמומחיות של המחלקות השונות במשרד ככל הנדרש, בין היתר בתחום דיני המכרזים המורכבים , חוזים מורכבים ליטיגציה ועוד. המשרד ייצג ומייצג ועדות מכרזים של גופים ממשלתיים וציבוריים אחרים בפרויקטים הגדולים בישראל בתחום התחבורה, לרבות פרויקטים של הרכבות הקלות בירושלים ובתל אביב ופרויקט המטרונית בחיפה, ובמכרזים של תחבורה ציבורית באוטובוסים.

למשרד ידע וניסיון רב בעבודה עם לקוחות זרים המבקשים להשתלב בפעילות מסחרית ואחרת במדינת ישראל, מוניטין בייצוג רשויות ציבוריות וניסיון רב בעבודה עם המגזר הציבורי. נוסף על כך, למשרד ידע וניסיון רב בעבודה מול רשויות ציבוריות ומול המגזר הציבורי, לרבות השגת רישיונות, בקשות אישור שונות מהרשויות לצורך פעילות חברות, ונושאים רגולטוריים שונים, בהם ניסוח הצעות לחקיקה וחקיקת משנה. המשרד מוביל בתחום המכרזים ובעל ניסיון רב במגוון רחב של פרויקטים בתחום התחבורה, המבוצעים על פי רוב באמצעות מכרזים פומביים מסוגים שונים. היינו מעורבים בשנים האחרונות במכרזים גדולים בתחומי התחבורה (וכמובן התשתיות התחבורתיות- מסילות וכבישים) לרבות רכבות קלות (חלקם בשיטת BOT/PFI). יכולותינו וניסיוננו נגזרים מהניסיון העשיר שרכשנו בייצוג כל הצדדים בפרויקטים אלו. במכרזים ציבוריים גדולים אנו מייצגים את משרדי ממשלה מזמיני המכרז (משרדי האוצר, התחבורה, חברת נת"ע), ובמקרים מסוימים – בסוגי מכרזים אחרים ועם צוותים אחרים - אנו מייצגים חברות פרטיות וקבוצות המתמודדות במכרזים. המשרד מקפיד כמובן על הפרדה מוחלטת בין הצוותים המבצעים את העבודה על התחומים השונים.

במכרזים אחרים אנו מייצגים את הבנקים המממנים של הפרויקטים. למשרד מומחיות בכל שלבי המכרז– החל בהכנת המכרז בידי הממשלה ושלבי ההתמודדות המקדימים וכלה בליווי הביצוע. עורכי הדין המטפלים במגזר הציבורי בעלי מיומנות מקצועית הן בפן המשפטי והן בפן הפרויקטלי וככאלה ביכולתם לתת מעטפת מקצועית ראויה לוועדות המכרזים ולצוותי העבודה האמונים על קידום וגיבוש תכולות הפרויקטים. לעורכי הדין המלווים את המגזר הפרטי מיומנות ייחודית בהכנת הצעות למכרזים על פי הקריטריונים הנדרשים תוך הבלטת היתרונות של הלקוח. עם המכרזים שבהם לקח המשרד חלק, נמנים המכרזים במיזמים השונים של רכבת קלה בירושלים (הקו האדום וכיום גם הקו הירוק) ובתל אביב (מכרז ההפעלה של הקו האדום של הרכבת הקלה ומכרזי תכנון וביצוע במסגרת הקו האדום והקווים הירוק והסגול), פרויקט המטרונית בחיפה, מכרזים רבים לחלוקת רישיונות קו ("הפרטה") לתחבורה ציבורית באוטובוסים, פרויקט אכיפה אלקטרונית אוטומטית, ופרויקטים נוספים הנוגעים לשירותי תחבורה ציבוריים.

מכרזים בתחום התחבורה

בנוסף לניסיון של המשרד בתחום התשתיות כמפורט לעיל, שנצבר תוך כדי הליכי מכרז, המשרד מלווה מזמינים ציבוריים במכרזים רבים בתחום. בנוסף לפרויקטים המתוארים בתחום התחבורה ותשתיות התחבורה, מלווה המשרד בין השאר את משרד התחבורה וגופים עירוניים שעיקר עיסוקם במכרזים לביצוע עבודות הנוגעות במישרין לקידום תחבורה התחבורה במטרופולינים הרלבנטיים, משרדי משרדים ממשלתיים וגופים ציבוריים נוספים בהליכי מכרז.

ליטיגציית מכרזים

המשרד עוסק בליטיגציה הנוגעת למכרזים, הנפוצה מאוד בישראל לאחר תום הליכי המכרז, ואשר לנוכח מורכבותם העובדתית והמשפטית הם דורשים מיומנות גבוהה, ידע משפטי מיוחד ויכולת לבצע טיפול אינטנסיבי וברמה גבוהה ביותר בתוך זמן קצר. בתחום הליטיגציה אנו מייצגים על פי רוב מתמודדים במכרזים אשר לפי העניין תוקפים את תוצאות המכרז או מגנים על זכייתם, ובמקרים מסוימים אנו מייצגים – או מסייעים בייצוג, מקום בו הפרקליטות מובילה את הטיפול - את ועדת המכרזים בהגנה על תוצאות המכרז שקבעה. במקרים אחרים אנו מייצגים מתמודדים בתקיפת תנאי המכרז, לפני הגשת ההצעות. בשל הניסיון של המשרד בהליכי ההשגות על תוצאות המכרז ובעתירות המתבררות בערכאות לאחר מכן, ובטיפול במכרזים משני צדי המתרס, המשרד מסוגל בנקל לסייע ללקוח להימנע מטעויות בעת גיבוש מסמכי המכרז ובמהלך ניהול הליכי המכרז (במקרה של ייצוג הממשלה או מזמינים ציבוריים אחרים), או מבעיות בעת גיבוש ההצעה וההתנהלות אל מול המזמין (במקרה של ייצוג מתמודד במכרז). בכך חוסך המשרד ללקוחותיו זמן וממון יקרים ומסייע להם למצות את יכולתם וכושרם התחרותיים.

מימון פרויקטים תחבורה

המשרד נמצא בחזית המובילה של מימון פרויקטים בישראל. ההיכרות וההבנה של האינטרסים הכלכליים והמשפטיים של השחקנים הראשיים במימון פרויקטים מאפשרות לנו להתוות דרכים יעילות ופרקטיות להשגת מטרותיו של הלקוח. למשרד ניסיון רב בליווי המשפטי של מימון פרויקטים כבישים, תשתיות תחבורה ורכבות קלות. צוותי המשרדים בעלי נסיון בהסדרי המימון הפרטיים והציבוריים, כולל BOT (Build Operate Transfer) PFI (Public Finance Initiative), ו־ BOO (Build Own Operate). בכמה פרויקטים ייצג המשרד את הסקטור הבנקאי. בנוסף, למשרד ידע וניסיון רב בעבודה מול רשויות ציבוריות ומול המגזר הציבורי, לרבות השגת רישיונות, בקשות אישור שונות מהרשויות לצורך פעילות חברות, ונושאים רגולטורים שונים בהם ניסוח הצעות לחקיקה וחקיקת משנה.

תחבורה חכמה

המשרד התמחה בתחום התחבורה החכמה בד בבד עם התפתחותה של תעשייה זו בארץ. בשנים האחרונות, חווה ישראל גידול דרמטי בתחום התחבורה החכמה, כולל רכבים אוטונומיים, תחבורה שיתופית, היסע המונים, פתרונות תשתית, אבטחת סייבר בתחום הרכב, חיישנים, טכנולוגיית מטענים ופלטפורמות מבוססות אינטרנט. עורכי הדין שלנו מספקים ייעוץ משפטי בענייני רגולציה, תקינה, השקעות, רשות החדשנות, מיזמים משותפים, קניין רוחני, מיזוגים ורכישות ועוד.

רחפנים

באופן מסורתי, תחום הרחפנים נולד בתעשיה הביטחונית, ונשלט על ידי החברות הגדולות בתעשיה זו. בשנים האחרונות, היתה חדשנות רבה בשימושים האזרחיים ברחפנים: החל בחומרה, עבור באלגוריתמים חדשים השולטים בטיסה, וכלה בשינויים שמאפשרים יישומים חדשים בתחום החקלאות, הבינוי, שימור יערות, בילוש ומעקב, אכיפת חוק ועוד. מאות חברות הזנק ישראליות, כמו גם חברות מבוססות, תופסות נתח שוק בתחום חדש זה. המשרד טיפח התמחות בתחום הרחפנים, ומספק את הידע המשפטי הייחודי הדרוש לחברות טכנולוגיה בשדה זה. הידע שלנו מכסה טווח רחב של היבטים, כגון מגבלות יצוא, דרישות של רשויות התעופה האזרחיות, תדרים, אחריות נזיקית, וכמובן ההיבטים המסחריים והתאגידיים ה"רגילים" שרלוונטיים לכל חברה בצמיחה.

דירוגים

הרשמו לעדכונים וחדשות