למשרד יגאל ארנון ושות' ניסיון רב בטיפול וייצוג של חברות תעופה ישראליות וזרות  חברות הפעילות בשדות תעופה וחברות אחרות בתחום התיירות והתעופה. תחום התיירות בכלל והתעופה בפרט הינם ענפי מסחר משמעותיים אשר  צומחים בעקביות בשנים האחרונות.

למשרד יש ניסיון עשיר בייצוג חברות בתחומים אלה בהליכי ליטיגציה, לרבות הליכים ייצוגיים, במסגרתם הועלו טענות שונות להפרת הדין הישראלי, דין זר ואמנות בינלאומיות. המשרד ייצג וזכה בכמה מהתיקים הבולטים והמשמעותיים ביותר בתחום, שבחלקם עיצבו את דיני התעופה ודיני הצרכנות הייחודיים לתחום זה. הייצוג בתיקים אלו נעשה על ידי צוות ליטיגציה ייעודי ואורגני המורכב משותפים ועורכי דין המתמחים בהליכים ייצוגיים בכלל, ובתחום התעופה בפרט.

בנוסף, המשרד מעניק ליווי שוטף לחברות תעופה וחברות תיירות, ומספק מענה מקצועי, מהיר ומקיף בשלל נושאים. צוות התעופה במשרד, אף מספק חוות דעת לחברות זרות הפועלות או המבקשות לפעול בישראל, תוך פירוט החובות המוטלות עליהן על פי דין, בהתאם לשירותים המוצעים על ידן ותוך התייחסות להיבטים של תחולת הדין וסמכות השיפוט (משפט בינלאומי פרטי) והיחס בין הדין הזר לדין בישראל.

במסגרת ליווי כאמור, צוות המשרד מספק מעטפת משפטית שלמה לפעילות הלקוחות. בהקשר זה, המשרד מייעץ בנושאים צרכניים (לרבות בקשר עם אוכלוסיות ממגזרים שונים), תחולת חוק שירותי תעופה וחוק תובלה אווירית, שאלות הנוגעות לאגרות רשות שדות התעופה והיטלים, סוגיות של הובלת כבודה והטלת אחריות על נזקים, סוגיות של פרטיות, סוגיות של נגישות, הגבלים עסקיים, מטפל בפניות ותלונות מצד נוסעים או ארגונים ציבוריים, מסייע בגיבוש מצגים שיווקיים, מייעץ בהקשרים של חברות במועדוני צרכנות והנפקת כרטיסי אשראי ייחודים, מסייע בכתיבת תנאי התובלה, מלווה בהליכים מול הרגולטור בישראל (למשל, משרד התיירות או רשות הגנת הצרכן), מייעץ בהליכי חקיקה, מייעץ בשאלות של תחולת אמנות ודין זר ועוד.

רחפנים

באופן מסורתי, תחום הרחפנים נולד בתעשיה הביטחונית, ונשלט על ידי החברות הגדולות בתעשיה זו. בשנים האחרונות, היתה חדשנות רבה בשימושים האזרחיים ברחפנים: החל בחומרה, עבור באלגוריתמים חדשים השולטים בטיסה, וכלה בשינויים שמאפשרים יישומים חדשים בתחום החקלאות, הבינוי, שימור יערות, בילוש ומעקב, אכיפת חוק ועוד. מאות חברות הזנק ישראליות, כמו גם חברות מבוססות, תופסות נתח שוק בתחום חדש זה. המשרד טיפח התמחות בתחום הרחפנים, ומספק את הידע המשפטי הייחודי הדרוש לחברות טכנולוגיה בשדה זה. הידע שלנו מכסה טווח רחב של היבטים, כגון מגבלות יצוא, דרישות של רשויות התעופה האזרחיות, תדרים, אחריות נזיקית, וכמובן ההיבטים המסחריים והתאגידיים ה"רגילים" שרלוונטיים לכל חברה בצמיחה.

דירוגים

הרשמו לעדכונים וחדשות