06 דצמבר 2021
עוה"ד מיקי שפירא ומייקל הורוביץ, יחד עם המתמחה אור גריס, יצגו את 'מבטח שמיר אנרג'י', בהסכם שיתוף פעולה בתחום אגירת האנרגיה עם אחת מחברות האנרגיה הגדולות בעולם - Shanghai Electric Group הסינית. מבטח שמיר נכנסת לראשונה לתחום זה שנחשב כיום לאחד מהתחומים הצומחים בעולם, נוכח הצורך של מפעילי שדות סולאריים וטורבינות רוח במתן חשמל זמין בזול גם בשעות שבהן ייצורו נמוך.

עוה"ד מיקי שפירא ומייקל הורוביץ, יחד עם המתמחה אור גריס, יצגו את 'מבטח שמיר אנרג'י', בהסכם שיתוף פעולה בתחום אגירת האנרגיה עם אחת מחברות האנרגיה הגדולות בעולם - Shanghai Electric Group הסינית. מבטח שמיר נכנסת לראשונה לתחום זה שנחשב כיום לאחד מהתחומים הצומחים בעולם, נוכח הצורך של מפעילי שדות סולאריים וטורבינות רוח במתן חשמל זמין בזול גם בשעות שבהן ייצורו נמוך.


30 אוגוסט 2021
עוה"ד דוד שפירא, אלירן פורמן ואביתר כץ יצגו את שפיר הנדסה בעסקה לרכישת חלקה של סופרגז במיזם סופר אנרג'י להולכת גז טבעי. החברה סיכמה עם סופרגז על רכישת חלקה בחברת הבת המשותפת סופר אנ.ג'י שעוסקת בפריסת רשת חלוקת הגז הטבעי ותהפוך לבעלים מלאים של החברה, בתמורה ל-50 מיליון שקל

עוה"ד דוד שפירא, אלירן פורמן ואביתר כץ יצגו את שפיר הנדסה בעסקה לרכישת חלקה של סופרגז במיזם סופר אנרג'י להולכת גז טבעי. החברה סיכמה עם סופרגז על רכישת חלקה בחברת הבת המשותפת סופר אנ.ג'י שעוסקת בפריסת רשת חלוקת הגז הטבעי ותהפוך לבעלים מלאים של החברה, בתמורה ל-50 מיליון שקל


11 אוגוסט 2021
עוה"ד דויד שפירא, פיטר שוגרמן, אלירן פורמן, ניצן כהנא, ליאור כהן גולדשטיין והמתמחה יעקב ספיר יצגו חברה ייעודית בהחזקת שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ ואת חברת אוריין ש.מ. אשר זכו יחד במכרז שפורסם על ידי משרד הביטחון לתכנון, הקמת, תפעול ותחזוקת פרויקט מרכז אספקה אחוד לצה"ל, במסגרתו יאוחדו בסיסי הלוגיסטיקה בצה"ל ל-3 מרכזים אחודים מתקדמים. במסגרת הליווי בשנה האחרונה ייצגנו את החברה במו"מ מורכב מרובה צדדים מול משרד הביטחון כמזמין, סינדיקציית מלווים למימון החוב הנדרש להקמת הפרויקט, ושלל הסכמים עם קבלנים וקבלני משנה בתחומים השונים הנדרשים לשם הקמת ותפעול הפרויקט לאורך כל תקופת הזיכיון. חבילת המימון לפרויקט כוללת חוב של כ-2.2 מיליארד ש"ח. 

עוה"ד דויד שפירא, פיטר שוגרמן, אלירן פורמן, ניצן כהנא, ליאור כהן גולדשטיין והמתמחה יעקב ספיר יצגו חברה ייעודית בהחזקת שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ ואת חברת אוריין ש.מ. אשר זכו יחד במכרז שפורסם על ידי משרד הביטחון לתכנון, הקמת, תפעול ותחזוקת פרויקט מרכז אספקה אחוד לצה"ל, במסגרתו יאוחדו בסיסי הלוגיסטיקה בצה"ל ל-3 מרכזים אחודים מתקדמים. במסגרת הליווי בשנה האחרונה ייצגנו את החברה במו"מ מורכב מרובה צדדים מול משרד הביטחון כמזמין, סינדיקציית מלווים למימון החוב הנדרש להקמת הפרויקט, ושלל הסכמים עם קבלנים וקבלני משנה בתחומים השונים הנדרשים לשם הקמת ותפעול הפרויקט לאורך כל תקופת הזיכיון. חבילת המימון לפרויקט כוללת חוב של כ-2.2 מיליארד ש"ח. 


01 אוגוסט 2021
עוה"ד דויד שפירא, אלירן פורמן, ליאור כהן גולדשטיין והמתמחה קובי ספיר יצגו את חברת שפיר במו"מ וחתימה על הצעה מחייבת לרכישת שליטה ברשת הדיור המוגן "עד 120" מחברת הפניקס. מדובר במו"מ מורכב במסגרת מכרז של הפניקס למכירת רשת הדיור המוגן אשר בבעלותה. במסגרת המכרז הציעה שפיר הצעה לרכישת שליטה באשכול החברות אשר מרכיב את רשת הדיור המוגן בתמורה לתשלום במזומן של 600 מיליון ₪ (בכפוף למספר התאמות) וכן העברת קרקעות ברשותה, לפי שווי חברה כולל בסך של 1,350 מיליון שקל. שפיר קיבלה התחייבות לניהול מו"מ בבלעדיות מול הפניקס למשך שלושים ימים. 

עוה"ד דויד שפירא, אלירן פורמן, ליאור כהן גולדשטיין והמתמחה קובי ספיר יצגו את חברת שפיר במו"מ וחתימה על הצעה מחייבת לרכישת שליטה ברשת הדיור המוגן "עד 120" מחברת הפניקס. מדובר במו"מ מורכב במסגרת מכרז של הפניקס למכירת רשת הדיור המוגן אשר בבעלותה. במסגרת המכרז הציעה שפיר הצעה לרכישת שליטה באשכול החברות אשר מרכיב את רשת הדיור המוגן בתמורה לתשלום במזומן של 600 מיליון ₪ (בכפוף למספר התאמות) וכן העברת קרקעות ברשותה, לפי שווי חברה כולל בסך של 1,350 מיליון שקל. שפיר קיבלה התחייבות לניהול מו"מ בבלעדיות מול הפניקס למשך שלושים ימים. 


19 יולי 2021
עוה"ד דוד שפירא, ניצן כהנא ואביתר כץ, יחד עם המתמחה קובי ספיר יצגו את קרן התשתיות הבורסאית הישראלית Generation Capital, בהשקעה של כחצי מיליארד שקל בחברת Porterbrook הבריטית. Porterbrook היא אחת משלוש חברות החכרת הרכבות הגדולות בממלכה המאוחדת, והיא מחזיקה צי של כ-4,000 רכבות נוסעים. ההשקעה תתבצע בשיתוף קרן ההשקעות הבריטית דלמור קפיטל, המתמחה בתחום התשתיות, ותבוצע באמצעות תאגיד אנגלי, שבו יחזיקו דלמור וג'נריישן ב-66.67% וב-33.33% ממניותיו, בהתאמה.

עוה"ד דוד שפירא, ניצן כהנא ואביתר כץ, יחד עם המתמחה קובי ספיר יצגו את קרן התשתיות הבורסאית הישראלית Generation Capital, בהשקעה של כחצי מיליארד שקל בחברת Porterbrook הבריטית. Porterbrook היא אחת משלוש חברות החכרת הרכבות הגדולות בממלכה המאוחדת, והיא מחזיקה צי של כ-4,000 רכבות נוסעים. ההשקעה תתבצע בשיתוף קרן ההשקעות הבריטית דלמור קפיטל, המתמחה בתחום התשתיות, ותבוצע באמצעות תאגיד אנגלי, שבו יחזיקו דלמור וג'נריישן ב-66.67% וב-33.33% ממניותיו, בהתאמה.


10 יולי 2021
עוה"ד דוד שפירא, אלירן פורמן, ליאור כהן גולדשטיין והמתמחה סהרה נופי יצגו את שפיר הנדסה בהסכם לרכישת חברת ההנדסה ליפסקר תמורת כ-32 מיליון שקל. ליפסקר עוסקת בביצוע עבודות גיאוטכניות, לרבות דיפון וביסוס מבנים, עוגני קרקע, קידוחים למנהור ועוד.

עוה"ד דוד שפירא, אלירן פורמן, ליאור כהן גולדשטיין והמתמחה סהרה נופי יצגו את שפיר הנדסה בהסכם לרכישת חברת ההנדסה ליפסקר תמורת כ-32 מיליון שקל. ליפסקר עוסקת בביצוע עבודות גיאוטכניות, לרבות דיפון וביסוס מבנים, עוגני קרקע, קידוחים למנהור ועוד.


04 מאי 2021
עוה"ד דוד שפירא ושי מרגלית ייצגו את שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ בהתקשרות במזכר הבנות בקשר עם ביצוע השקעה בסך של כ- 53 מיליון ₪ באברות תעשיות בע"מ, וזאת כנגד הקצאה של 45.1% ממניות אברות, שהינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בת"א, כך שעם השלמת העסקה, ככל ותושלם, שפיר תהפוך להיות בעלת השליטה באברות. על פי תנאי מזכר ההבנות, לשפיר עומדת הזכות להודיע לאברות, במסגרת התקופה שנקבעה על ידי הצדדים, כי מזכר ההבנות מחייב וכי עסקת ההשקעה תבוצע על פי תנאיו ללא הצורך בחתימה על הסכם מפורט. ראו ב-כלכליסט, ב-גלובס וב-ביזפורטל >>

עוה"ד דוד שפירא ושי מרגלית ייצגו את שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ בהתקשרות במזכר הבנות בקשר עם ביצוע השקעה בסך של כ- 53 מיליון ₪ באברות תעשיות בע"מ, וזאת כנגד הקצאה של 45.1% ממניות אברות, שהינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בת"א, כך שעם השלמת העסקה, ככל ותושלם, שפיר תהפוך להיות בעלת השליטה באברות. על פי תנאי מזכר ההבנות, לשפיר עומדת הזכות להודיע לאברות, במסגרת התקופה שנקבעה על ידי הצדדים, כי מזכר ההבנות מחייב וכי עסקת ההשקעה תבוצע על פי תנאיו ללא הצורך בחתימה על הסכם מפורט. ראו ב-כלכליסט, ב-גלובס וב-ביזפורטל >>


22 אפריל 2021
עוה"ד דוד שפירא, אלירן פורמן, אביתר כ"ץ, מייקל הורוביץ והמתמחה דנה קליימן יצגו את קרן תשתיות לישראל (תש"י), בהשקעתה במיזם משותף לצד קרן MACQUARIE CAPITAL העולמית, אשר במסגרתו נרכשה חברת VONEUS האנגלית, המתמחה בפריסת תשתית אינטרנט רחבת פס סופר-מהירה באזורי ספר בממלכה המאוחדת ובמקומות אשר פריסת תשתית אינטרנט רגילה אינה מגיעה אליהם.

עוה"ד דוד שפירא, אלירן פורמן, אביתר כ"ץ, מייקל הורוביץ והמתמחה דנה קליימן יצגו את קרן תשתיות לישראל (תש"י), בהשקעתה במיזם משותף לצד קרן MACQUARIE CAPITAL העולמית, אשר במסגרתו נרכשה חברת VONEUS האנגלית, המתמחה בפריסת תשתית אינטרנט רחבת פס סופר-מהירה באזורי ספר בממלכה המאוחדת ובמקומות אשר פריסת תשתית אינטרנט רגילה אינה מגיעה אליהם.


15 מרץ 2021
עוה"ד סיימון וינטרוב ואבי אנושי, יחד עם שירי שחם, אופיר לוי, שי מרגלית, רוני אוסבורן, עידן אדר, אופיר פז, זהבה מורדלר והמתמחים דנה קליימן ושמואל קופרשטוק ובשיתוף פעולה הדוק עם משרד סימפסון תאצ'ר וברטלט מלונדון וניו יורק יצגו את החתמים הראשיים JP Morgan Chase ו-Morgan Stanley (במשותף) וכן את הרוכשים הראשוניים, כולל בית השקעות IBI, בהנפקת אג"ח בינ"ל של אנרג'יאן, בעסקה בשווי 2.5 מיליארד דולר. זוהי עסקה שלישית שלנו בתוך חצי שנה, של הנפקות אג"ח בקשר למאגרי הגז הטבעי של ישראל. בסך הכול מדובר בהנפקות בשווי של כ-5 מיליארד דולר.

עוה"ד סיימון וינטרוב ואבי אנושי, יחד עם שירי שחם, אופיר לוי, שי מרגלית, רוני אוסבורן, עידן אדר, אופיר פז, זהבה מורדלר והמתמחים דנה קליימן ושמואל קופרשטוק ובשיתוף פעולה הדוק עם משרד סימפסון תאצ'ר וברטלט מלונדון וניו יורק יצגו את החתמים הראשיים JP Morgan Chase ו-Morgan Stanley (במשותף) וכן את הרוכשים הראשוניים, כולל בית השקעות IBI, בהנפקת אג"ח בינ"ל של אנרג'יאן, בעסקה בשווי 2.5 מיליארד דולר. זוהי עסקה שלישית שלנו בתוך חצי שנה, של הנפקות אג"ח בקשר למאגרי הגז הטבעי של ישראל. בסך הכול מדובר בהנפקות בשווי של כ-5 מיליארד דולר.


30 אוקטובר 2020
עוה"ד סיימון וינטרוב, אבי אנושי, עידן אדר, זהבה מורדלר והמתמחה דנה קליימן, בסיועם של עוה"ד שירי שחם, אופיר לוי ושי מרגלית, יצגו את גולדמן סאקס ואחרים, בהנפקת אג"ח בינ"ל של דלק תמלוג על לוייתן בע"מ, חברת בת בבעלותה המלאה של דלק מערכות אנרגיה בע"מ, בהיקף של 180 מיליון דולר, בקשר עם מימון של רכישת זכויות לתמלוגים בפרויקט מאגר הגז הטבעי לוויתן.

עוה"ד סיימון וינטרוב, אבי אנושי, עידן אדר, זהבה מורדלר והמתמחה דנה קליימן, בסיועם של עוה"ד שירי שחם, אופיר לוי ושי מרגלית, יצגו את גולדמן סאקס ואחרים, בהנפקת אג"ח בינ"ל של דלק תמלוג על לוייתן בע"מ, חברת בת בבעלותה המלאה של דלק מערכות אנרגיה בע"מ, בהיקף של 180 מיליון דולר, בקשר עם מימון של רכישת זכויות לתמלוגים בפרויקט מאגר הגז הטבעי לוויתן.


עמודים

דירוגים

הרשמו לעדכונים וחדשות