30 אוגוסט 2021
עוה"ד דוד שפירא, אלירן פורמן ואביתר כץ יצגו את שפיר הנדסה בעסקה לרכישת חלקה של סופרגז במיזם סופר אנרג'י להולכת גז טבעי. החברה סיכמה עם סופרגז על רכישת חלקה בחברת הבת המשותפת סופר אנ.ג'י שעוסקת בפריסת רשת חלוקת הגז הטבעי ותהפוך לבעלים מלאים של החברה, בתמורה ל-50 מיליון שקל

עוה"ד דוד שפירא, אלירן פורמן ואביתר כץ יצגו את שפיר הנדסה בעסקה לרכישת חלקה של סופרגז במיזם סופר אנרג'י להולכת גז טבעי. החברה סיכמה עם סופרגז על רכישת חלקה בחברת הבת המשותפת סופר אנ.ג'י שעוסקת בפריסת רשת חלוקת הגז הטבעי ותהפוך לבעלים מלאים של החברה, בתמורה ל-50 מיליון שקל


15 מרץ 2021
עוה"ד סיימון וינטרוב ואבי אנושי, יחד עם שירי שחם, אופיר לוי, שי מרגלית, רוני אוסבורן, עידן אדר, אופיר פז, זהבה מורדלר והמתמחים דנה קליימן ושמואל קופרשטוק ובשיתוף פעולה הדוק עם משרד סימפסון תאצ'ר וברטלט מלונדון וניו יורק יצגו את החתמים הראשיים JP Morgan Chase ו-Morgan Stanley (במשותף) וכן את הרוכשים הראשוניים, כולל בית השקעות IBI, בהנפקת אג"ח בינ"ל של אנרג'יאן, בעסקה בשווי 2.5 מיליארד דולר. זוהי עסקה שלישית שלנו בתוך חצי שנה, של הנפקות אג"ח בקשר למאגרי הגז הטבעי של ישראל. בסך הכול מדובר בהנפקות בשווי של כ-5 מיליארד דולר.

עוה"ד סיימון וינטרוב ואבי אנושי, יחד עם שירי שחם, אופיר לוי, שי מרגלית, רוני אוסבורן, עידן אדר, אופיר פז, זהבה מורדלר והמתמחים דנה קליימן ושמואל קופרשטוק ובשיתוף פעולה הדוק עם משרד סימפסון תאצ'ר וברטלט מלונדון וניו יורק יצגו את החתמים הראשיים JP Morgan Chase ו-Morgan Stanley (במשותף) וכן את הרוכשים הראשוניים, כולל בית השקעות IBI, בהנפקת אג"ח בינ"ל של אנרג'יאן, בעסקה בשווי 2.5 מיליארד דולר. זוהי עסקה שלישית שלנו בתוך חצי שנה, של הנפקות אג"ח בקשר למאגרי הגז הטבעי של ישראל. בסך הכול מדובר בהנפקות בשווי של כ-5 מיליארד דולר.


30 אוקטובר 2020
עוה"ד סיימון וינטרוב, אבי אנושי, עידן אדר, זהבה מורדלר והמתמחה דנה קליימן, בסיועם של עוה"ד שירי שחם, אופיר לוי ושי מרגלית, יצגו את גולדמן סאקס ואחרים, בהנפקת אג"ח בינ"ל של דלק תמלוג על לוייתן בע"מ, חברת בת בבעלותה המלאה של דלק מערכות אנרגיה בע"מ, בהיקף של 180 מיליון דולר, בקשר עם מימון של רכישת זכויות לתמלוגים בפרויקט מאגר הגז הטבעי לוויתן.

עוה"ד סיימון וינטרוב, אבי אנושי, עידן אדר, זהבה מורדלר והמתמחה דנה קליימן, בסיועם של עוה"ד שירי שחם, אופיר לוי ושי מרגלית, יצגו את גולדמן סאקס ואחרים, בהנפקת אג"ח בינ"ל של דלק תמלוג על לוייתן בע"מ, חברת בת בבעלותה המלאה של דלק מערכות אנרגיה בע"מ, בהיקף של 180 מיליון דולר, בקשר עם מימון של רכישת זכויות לתמלוגים בפרויקט מאגר הגז הטבעי לוויתן.


20 ינואר 2011
המגזין המוביל בעולם בנושא מימון פרויקטים PROJECT FINANCE INTERNATIONAL (בהוצאת Thomson Reuters ) העניק את התואר "עסקת השנה לשנת 2010 בתחום הגז והנפט" לעסקת המימון של קידוח הגז תמר. עורכי הדין שירי שחם, סיימון וינטרוב, אסף רימון, דורון תמיר ויובל ברגיל ממשרד יגאל ארנון ושו"ת ייצגו את הבנקים הבינלאומיים HSBC  ו BARCLAYS בעסקה בה התקשרו בהסכם להעמדת מימון בסך של 430 מיליון דולר לשותפויות של דלק קידוחים, אבנר ודור למימון קידוחי הגז הימיים בחזקת תמר.

המגזין המוביל בעולם בנושא מימון פרויקטים PROJECT FINANCE INTERNATIONAL (בהוצאת Thomson Reuters ) העניק את התואר "עסקת השנה לשנת 2010 בתחום הגז והנפט" לעסקת המימון של קידוח הגז תמר. עורכי הדין שירי שחם, סיימון וינטרוב, אסף רימון, דורון תמיר ויובל ברגיל ממשרד יגאל ארנון ושו"ת ייצגו את הבנקים הבינלאומיים HSBC  ו BARCLAYS בעסקה בה התקשרו בהסכם להעמדת מימון בסך של 430 מיליון דולר לשותפויות של דלק קידוחים, אבנר ודור למימון קידוחי הגז הימיים בחזקת תמר.


הרשמו לעדכונים וחדשות