01 ספטמבר 2021
עוה"ד שירי שחם, מאור הלב וליעד קלדרון טיפלו בהנפקה ראשונה לציבור IPO בבורסה בת"א של חברת מכלול מימון בע"מ, אשר גייסה בהנפקה 110 מיליון ₪. מכלול, לקוח של המשרד מזה מספר שנים, עוסקת במימון חוץ בנקאי, עד כה בתחום הנדל"ן ולאחר ההנפקה תתחיל פעילות בתחום מימון נוסף. הטיפול בהנפקה נמשך כ- 8 חודשים שבמהלכם נתקלנו וצלחנו סדרת אתגרים מסוגים שונים. 

עוה"ד שירי שחם, מאור הלב וליעד קלדרון טיפלו בהנפקה ראשונה לציבור IPO בבורסה בת"א של חברת מכלול מימון בע"מ, אשר גייסה בהנפקה 110 מיליון ₪. מכלול, לקוח של המשרד מזה מספר שנים, עוסקת במימון חוץ בנקאי, עד כה בתחום הנדל"ן ולאחר ההנפקה תתחיל פעילות בתחום מימון נוסף. הטיפול בהנפקה נמשך כ- 8 חודשים שבמהלכם נתקלנו וצלחנו סדרת אתגרים מסוגים שונים. 


10 יוני 2021
עוה"ד דני מרקוביץ, שי מרגלית ואור פרל יצגו את 'אורה סמארט אייר' בהנפקה ראשונה לציבור, במסגרתה צפויה לגייס החברה כ-35 מיליון ש"ח לפי שווי חברה של כ-130 מיליון ש"ח. קראו כאן >>

עוה"ד דני מרקוביץ, שי מרגלית ואור פרל יצגו את 'אורה סמארט אייר' בהנפקה ראשונה לציבור, במסגרתה צפויה לגייס החברה כ-35 מיליון ש"ח לפי שווי חברה של כ-130 מיליון ש"ח. קראו כאן >>


15 מרץ 2021
עוה"ד סיימון וינטרוב ואבי אנושי, יחד עם שירי שחם, אופיר לוי, שי מרגלית, רוני אוסבורן, עידן אדר, אופיר פז, זהבה מורדלר והמתמחים דנה קליימן ושמואל קופרשטוק ובשיתוף פעולה הדוק עם משרד סימפסון תאצ'ר וברטלט מלונדון וניו יורק יצגו את החתמים הראשיים JP Morgan Chase ו-Morgan Stanley (במשותף) וכן את הרוכשים הראשוניים, כולל בית השקעות IBI, בהנפקת אג"ח בינ"ל של אנרג'יאן, בעסקה בשווי 2.5 מיליארד דולר. זוהי עסקה שלישית שלנו בתוך חצי שנה, של הנפקות אג"ח בקשר למאגרי הגז הטבעי של ישראל. בסך הכול מדובר בהנפקות בשווי של כ-5 מיליארד דולר.

עוה"ד סיימון וינטרוב ואבי אנושי, יחד עם שירי שחם, אופיר לוי, שי מרגלית, רוני אוסבורן, עידן אדר, אופיר פז, זהבה מורדלר והמתמחים דנה קליימן ושמואל קופרשטוק ובשיתוף פעולה הדוק עם משרד סימפסון תאצ'ר וברטלט מלונדון וניו יורק יצגו את החתמים הראשיים JP Morgan Chase ו-Morgan Stanley (במשותף) וכן את הרוכשים הראשוניים, כולל בית השקעות IBI, בהנפקת אג"ח בינ"ל של אנרג'יאן, בעסקה בשווי 2.5 מיליארד דולר. זוהי עסקה שלישית שלנו בתוך חצי שנה, של הנפקות אג"ח בקשר למאגרי הגז הטבעי של ישראל. בסך הכול מדובר בהנפקות בשווי של כ-5 מיליארד דולר.


19 יולי 2020
עוה"ד אסף מסיקה, שי מרגלית ומאור הלב ליוו את נתג"ז (נתיבי הגז הטבעי לישראל – חברה ממשלתית בעלת הרישיון להולכת גז טבעי בישראל) בהנפקת אגרות חוב לציבור בסך של 500 מיליון ש"ח. זאת ההנפקה הראשונה לציבור של נתג"ז מאז נרשמה למסחר ברשימה הראשית בבורסה לניירות ערך בתל אביב בחודש מאי 2018.

עוה"ד אסף מסיקה, שי מרגלית ומאור הלב ליוו את נתג"ז (נתיבי הגז הטבעי לישראל – חברה ממשלתית בעלת הרישיון להולכת גז טבעי בישראל) בהנפקת אגרות חוב לציבור בסך של 500 מיליון ש"ח. זאת ההנפקה הראשונה לציבור של נתג"ז מאז נרשמה למסחר ברשימה הראשית בבורסה לניירות ערך בתל אביב בחודש מאי 2018.


15 יולי 2020
עוה"ד יובל שלבהת, דני מרקוביץ, ומשה פסקר ייצגו את קבוצת פנינסולה בעסקה לרכישת תיק האשראי ליהלומנים של בנק אגוד, העומד נכון ליום 30.6.2020 על כ-91 מיליון דולר עם פוטנציאל גדילה של עד 250 מיליון דולר ככל שינוצלו כל מסגרות האשראי. בתמורה תשלם פנינסולה סכום השווה לגודל תיק האשראי הנרכש במועד ההשלמה בדיסקאונט של בין 30% ל- 45% כתלות בגודל התיק. כמו כן, כולל התיק מרכיב חובות אבודים ומסופקים בסכום של מעל 160 מיליון דולר אשר יועברו לפנינסולה ללא תמורה. המו״מ התנהל עם נציגי בנק מזרחי ובנק אגוד, אשר מחוייבים למכור את תיק האשראי של אחד מהם, כחלק מתנאי המיזוג של שני הבנקים, כפי שנקבעו על ידי הממונה על התחרות. 

עוה"ד יובל שלבהת, דני מרקוביץ, ומשה פסקר ייצגו את קבוצת פנינסולה בעסקה לרכישת תיק האשראי ליהלומנים של בנק אגוד, העומד נכון ליום 30.6.2020 על כ-91 מיליון דולר עם פוטנציאל גדילה של עד 250 מיליון דולר ככל שינוצלו כל מסגרות האשראי. בתמורה תשלם פנינסולה סכום השווה לגודל תיק האשראי הנרכש במועד ההשלמה בדיסקאונט של בין 30% ל- 45% כתלות בגודל התיק. כמו כן, כולל התיק מרכיב חובות אבודים ומסופקים בסכום של מעל 160 מיליון דולר אשר יועברו לפנינסולה ללא תמורה. המו״מ התנהל עם נציגי בנק מזרחי ובנק אגוד, אשר מחוייבים למכור את תיק האשראי של אחד מהם, כחלק מתנאי המיזוג של שני הבנקים, כפי שנקבעו על ידי הממונה על התחרות. 


28 ינואר 2020
עוה"ד דני מרקוביץ ומשה פסקר יצגו את פנינסולה חברת האשראי החוץ-בנקאי, אשר הנפיקה מניות בסך של 252 מיליון ש"ח ובפרמיה של 6% על מחיר השוק.
לידיעה בכלכלסיט.
לידיעה בגלובס.

עוה"ד דני מרקוביץ ומשה פסקר יצגו את פנינסולה חברת האשראי החוץ-בנקאי, אשר הנפיקה מניות בסך של 252 מיליון ש"ח ובפרמיה של 6% על מחיר השוק.
לידיעה בכלכלסיט.
לידיעה בגלובס.


06 נובמבר 2019
עוה"ד דני מרקוביץ, אורן רוט, שי מרגלית ונעם שוחט יצגו את חברת גיזה זינגר אבן בהגשת ההצעה למכרז שהמדינה פרסמה לניהול מערך אשראי לעסקים קטנים ובינוניים.
גיזה גייסה לקרן 600 מיליון ₪ מהראל והפניקס ותקבל מהמדינה מענק בסך 25 מיליון ש"ח.

עוה"ד דני מרקוביץ, אורן רוט, שי מרגלית ונעם שוחט יצגו את חברת גיזה זינגר אבן בהגשת ההצעה למכרז שהמדינה פרסמה לניהול מערך אשראי לעסקים קטנים ובינוניים.
גיזה גייסה לקרן 600 מיליון ₪ מהראל והפניקס ותקבל מהמדינה מענק בסך 25 מיליון ש"ח.


01 אפריל 2019
עוה"ד דוד שפירא, דני מרקוביץ ומשה פסקר יצגו את טלרד נטוורקס בע"מ ברכישתה את חברת מרמנת ארגון וניהול פרויקטים בע"מ תמורת 102 מיליון ש"ח. במסגרת זאת, הוצגה טלרד במו"מ מול הבנקים לצורך גיוס של כ-78 מיליון ₪, שהווה חלק מהמימון הנדרש לעסקה.

עוה"ד דוד שפירא, דני מרקוביץ ומשה פסקר יצגו את טלרד נטוורקס בע"מ ברכישתה את חברת מרמנת ארגון וניהול פרויקטים בע"מ תמורת 102 מיליון ש"ח. במסגרת זאת, הוצגה טלרד במו"מ מול הבנקים לצורך גיוס של כ-78 מיליון ₪, שהווה חלק מהמימון הנדרש לעסקה.


27 נובמבר 2018
עוה"ד דניאל מרקוביץ ומשה פסקר מייצגים את חברת Whitesmoke בעסקה לרכישת Better Cannabis אשר פועלת בתחום הקאנביס הרפואי. במסגרת העסקה, תקצה וויטסמוק לבעלי המניות של Better כ-80% מהונה המונפק, בתמורה לרכישת 100% ממניותיה של Better. בשלב זה, נחתם מיזכר עקרונות בין הצדדים, והשלמת העסקה כפופה לחתימה על הסכם מפורט ולהתקיימות תנאים מתלים שונים.

עוה"ד דניאל מרקוביץ ומשה פסקר מייצגים את חברת Whitesmoke בעסקה לרכישת Better Cannabis אשר פועלת בתחום הקאנביס הרפואי. במסגרת העסקה, תקצה וויטסמוק לבעלי המניות של Better כ-80% מהונה המונפק, בתמורה לרכישת 100% ממניותיה של Better. בשלב זה, נחתם מיזכר עקרונות בין הצדדים, והשלמת העסקה כפופה לחתימה על הסכם מפורט ולהתקיימות תנאים מתלים שונים.


02 פברואר 2018

משרד עו"ד יגאל ארנון יצג את חברת רמות בעיר בפרסום תשקיף IPO אשר במסגרתו גייסה החברה כ- 100 מיליון ₪ באמצעות הנפקת אגרות חוב לציבור

עוה"ד דני מרקוביץ, נאוה רוזיליו והמתמחה מאור הלב יצגו את חברת רמות בעיר בפרסום תשקיף IPO של החברה העוסקת בתחום הנדל"ן, בעיקר בתחום ההתחדשות העירונית, אשר במסגרתו גייסה החברה כ- 100 מיליון ₪ באמצעות הנפקת אגרות חוב לציבור. 

עוה"ד דני מרקוביץ, נאוה רוזיליו והמתמחה מאור הלב יצגו את חברת רמות בעיר בפרסום תשקיף IPO של החברה העוסקת בתחום הנדל"ן, בעיקר בתחום ההתחדשות העירונית, אשר במסגרתו גייסה החברה כ- 100 מיליון ₪ באמצעות הנפקת אגרות חוב לציבור. 


עמודים

דירוגים

הרשמו לעדכונים וחדשות