20 דצמבר 2021

Getting the Dealth Through - Lexology (English)
07 מרץ 2021

במהלך חודש מרץ 2021 יכנס לתוקפו תיקון לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי[1] המציע לחייבים דרך משפטית נוספת להתמודדות עם

07 ינואר 2021

Getting the Dealth Through - Lexology
26 יולי 2020

המלצות משרד המשפטים על קיום חוזים בתקופת הקורונה הינה הזדמנות נדירה ליישום הרפורמה בניהול הסדרי חוב.

אתר חדשות הביטוח והפיננסים עדיף
03 נובמבר 2019

ענבר חכימיאן-נהרי במאמר על שינוי החקיקה ביחס להליכי חדלות פירעון בינלאומיים ואימוץ מודל ה-UNCITRAL של האו"ם.

Legal Business Magazine (אנגלית)

עמודים

הרשמו לעדכונים וחדשות