12 נובמבר 2010

המאמר פורסם במדריך הבינלאומי PLC Country Q&A Restructuring and Insolvency Handbook 2010/11 בהוצאת Practical Law Company.

30 אוקטובר 2007

המאמר עוסק בהיבטים שונים הקשורים ליצירת שעבודים להבטחת מימון עפ"י הדין הישראלי.

עמודים

הרשמו לעדכונים וחדשות