07 מרץ 2022

משרד יגאל ארנון ושות' יצג את סלקום בבקשה לאישור תובענה כייצוגית שהוגשה נגדה

עוה"ד חניטל בלינסון נבון, גיא קורתני והמתמחה עמית מנצור יצגו את סלקום ישראל בע"מ בבקשה לאישור תובענה כייצוגית שהוגשה נגדה, בטענה שסלקום מחייבת את לקוחותיה בגין הצטרפותם להסדר "סלקום חו"ל" (הסדר המאפשר שימוש בקו הטלפון האישי בחו"ל בתעריפים מוזלים), מבלי ליידע אותם על קיומו ומבלי לקבל את הסכמתם לחיוב בגינו. בתום משא ומתן ארוך שהתנהל בין הצדדים, נכרת ביניהם הסדר פשרה שהוגש לאישור בית המשפט וקיבל תוקף של פסק דין. במסגרת הפשרה, סלקום התחייבה בין היתר להעמיד לחברי הקבוצה פיצוי בגובה 8.5 מיליון ש"ח שיינתן באמצעות שוברים לרכישת מוצרים בחנויות "דינמיקה".

עוה"ד חניטל בלינסון נבון, גיא קורתני והמתמחה עמית מנצור יצגו את סלקום ישראל בע"מ בבקשה לאישור תובענה כייצוגית שהוגשה נגדה, בטענה שסלקום מחייבת את לקוחותיה בגין הצטרפותם להסדר "סלקום חו"ל" (הסדר המאפשר שימוש בקו הטלפון האישי בחו"ל בתעריפים מוזלים), מבלי ליידע אותם על קיומו ומבלי לקבל את הסכמתם לחיוב בגינו. בתום משא ומתן ארוך שהתנהל בין הצדדים, נכרת ביניהם הסדר פשרה שהוגש לאישור בית המשפט וקיבל תוקף של פסק דין. במסגרת הפשרה, סלקום התחייבה בין היתר להעמיד לחברי הקבוצה פיצוי בגובה 8.5 מיליון ש"ח שיינתן באמצעות שוברים לרכישת מוצרים בחנויות "דינמיקה".


24 נובמבר 2021
עוה"ד עידו חיטמן, שגיא שיף, נוהר הדר ועמירם ז'אנו, ייצגו את החברות סי טי אס, אוונטים ישראל ושוקי וייס יזמות והפקות, אשר שיווקו והפיקו מופעי תרבות של אומנים מקומיים ובינלאומיים שלא התקיימו בקיץ 2020 עקב משבר הקורונה. ביום 15.11.2021 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב את הסדר הפשרה בתיק חרף התנגדויות של היועץ המשפטי לממשלה והמועצה הישראלית לצרכנות, תוך שהוא מתייחס לתקדימיותו של המקרה, ולנסיבות המיוחדות של משבר הקורונה אשר הביאו לאישורו של הסדר הפשרה.

עוה"ד עידו חיטמן, שגיא שיף, נוהר הדר ועמירם ז'אנו, ייצגו את החברות סי טי אס, אוונטים ישראל ושוקי וייס יזמות והפקות, אשר שיווקו והפיקו מופעי תרבות של אומנים מקומיים ובינלאומיים שלא התקיימו בקיץ 2020 עקב משבר הקורונה. ביום 15.11.2021 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב את הסדר הפשרה בתיק חרף התנגדויות של היועץ המשפטי לממשלה והמועצה הישראלית לצרכנות, תוך שהוא מתייחס לתקדימיותו של המקרה, ולנסיבות המיוחדות של משבר הקורונה אשר הביאו לאישורו של הסדר הפשרה.


16 אוגוסט 2021
עוה"ד ברק טל, ליאור גלברד, מולי בריל, דרור קנריק שריג והמתמחה דין כפרי יצגו את חברת הביטוח מגדל בבקשה לאישור תובענה כייצוגית בטענה להשבת פרמיות בגין הפחתת סיכון בפוליסות של בתי עסק עקב מגבלות שהטילה הממשלה לנוכח מגפת הקורונה. הבקשה לאישור הוגשה בחודש אפריל 2020, כחלק מסדרת בקשות אישור שהוגשו נגד כל חברות הביטוח, בטענה שהמגבלות שהטילה הממשלה בשל מגפת הקורונה הפחיתו את הסיכונים המכוסים בפוליסות הביטוח השונות (ביטוחי רכב, ביטוחי עסק וביטוח דירה). בית המשפט המחוזי בחיפה דחה את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית לגבי ביטוחי עסק (חבות צד ג' וחבות מעבידים) שהוגשה נגד 7 חברות ביטוח והוערכה על-ידי התובעים בסכום של כ-80 מיליון ₪. בית המשפט קיבל את כל טענותינו, ובכלל זה התקבלה טענתנו שהקצאת הסיכויים והסיכונים בין המבטח לבין המבוטח נעשית במועד כריתת הסכם הביטוח ולא "תוך כדי תנועה" במהלך חיי הפוליסה; נערך לראשונה בפסיקה ניתוח מקיף של סעיף 20 לחוק חוזה הביטוח שעליו התבססה הבקשה אישור תוך שהתקבל הניתוח המשפטי שטענו ונקבע על בסיס ניתוח זה שסעיף 20 אינו חל בנסיבות העניין; וכן נקבע שלא הוכחה ירידה בסיכון בביטוחי עסק תוך שבית המשפט הסתמך על חוות דעת מומחה שהבאנו ולא קיבל את עמדת המומחה מטעם המבקשים. 

עוה"ד ברק טל, ליאור גלברד, מולי בריל, דרור קנריק שריג והמתמחה דין כפרי יצגו את חברת הביטוח מגדל בבקשה לאישור תובענה כייצוגית בטענה להשבת פרמיות בגין הפחתת סיכון בפוליסות של בתי עסק עקב מגבלות שהטילה הממשלה לנוכח מגפת הקורונה. הבקשה לאישור הוגשה בחודש אפריל 2020, כחלק מסדרת בקשות אישור שהוגשו נגד כל חברות הביטוח, בטענה שהמגבלות שהטילה הממשלה בשל מגפת הקורונה הפחיתו את הסיכונים המכוסים בפוליסות הביטוח השונות (ביטוחי רכב, ביטוחי עסק וביטוח דירה). בית המשפט המחוזי בחיפה דחה את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית לגבי ביטוחי עסק (חבות צד ג' וחבות מעבידים) שהוגשה נגד 7 חברות ביטוח והוערכה על-ידי התובעים בסכום של כ-80 מיליון ₪. בית המשפט קיבל את כל טענותינו, ובכלל זה התקבלה טענתנו שהקצאת הסיכויים והסיכונים בין המבטח לבין המבוטח נעשית במועד כריתת הסכם הביטוח ולא "תוך כדי תנועה" במהלך חיי הפוליסה; נערך לראשונה בפסיקה ניתוח מקיף של סעיף 20 לחוק חוזה הביטוח שעליו התבססה הבקשה אישור תוך שהתקבל הניתוח המשפטי שטענו ונקבע על בסיס ניתוח זה שסעיף 20 אינו חל בנסיבות העניין; וכן נקבע שלא הוכחה ירידה בסיכון בביטוחי עסק תוך שבית המשפט הסתמך על חוות דעת מומחה שהבאנו ולא קיבל את עמדת המומחה מטעם המבקשים. 


11 אוגוסט 2021

משרד יגאל ארנון ושות' יצג את הראל בתביעה ייצוגית

עוה"ד עידו חיטמן, רועי ששון, והמתמחה גבי פוקשנר יצגו את הראל בתביעה ייצוגית בה נטען שעל הראל להמשיך ולהשקיע את כספי החיסכון שבביטוחי חיים במסלול ההשקעה שבפוליסה גם לאחר פטירת המבוטח, וזאת בניגוד להפסקת ההשקעה, והוספת ריבית והצמדה לסכום הצבור. ביום 16.8.2021 אישר בית המשפט המחוזי את הסדר הפשרה בין הצדדים - שגובש לאחר הליך גישור - תוך דחיית התנגדות שהוגשה, וקבלת עמדת הצדדים גם ביחס להערות היועץ המשפטי לממשלה. בין היתר עמד בית המשפט על כך שלאחר פטירת המבוטח, הראל פעלה בתום לב ולא התעשרה מהתנהלותה (שכן הפסקת השקעת הכספים הובילה גם להפסקת גביית דמי הניהול).

עוה"ד עידו חיטמן, רועי ששון, והמתמחה גבי פוקשנר יצגו את הראל בתביעה ייצוגית בה נטען שעל הראל להמשיך ולהשקיע את כספי החיסכון שבביטוחי חיים במסלול ההשקעה שבפוליסה גם לאחר פטירת המבוטח, וזאת בניגוד להפסקת ההשקעה, והוספת ריבית והצמדה לסכום הצבור. ביום 16.8.2021 אישר בית המשפט המחוזי את הסדר הפשרה בין הצדדים - שגובש לאחר הליך גישור - תוך דחיית התנגדות שהוגשה, וקבלת עמדת הצדדים גם ביחס להערות היועץ המשפטי לממשלה. בין היתר עמד בית המשפט על כך שלאחר פטירת המבוטח, הראל פעלה בתום לב ולא התעשרה מהתנהלותה (שכן הפסקת השקעת הכספים הובילה גם להפסקת גביית דמי הניהול).


25 ספטמבר 2019
ביהמ"ש המחוזי בירושלים אישר הסדר הפשרה לפיו, יתרמו המאפיות מצרכים בכ-10 מיליון שקל לעמותות המסייעות לנזקקים. זאת במסגרת תובענה ייצוגית נגד מאפיות מובילות בישראל שהוגשה בטענה כי המאפיות היו צד להסדרים כובלים להעלאת מחירים ומניעת תחרות. עוה"ד דרור ורסנו ושגיא שיף ייצגו את מאפיות דגנית ומרחבית, ועוה"ד ניב זקלר ועופר ארגוב ייצגו את מאפיות אנג'ל ואורנים.

ביהמ"ש המחוזי בירושלים אישר הסדר הפשרה לפיו, יתרמו המאפיות מצרכים בכ-10 מיליון שקל לעמותות המסייעות לנזקקים. זאת במסגרת תובענה ייצוגית נגד מאפיות מובילות בישראל שהוגשה בטענה כי המאפיות היו צד להסדרים כובלים להעלאת מחירים ומניעת תחרות. עוה"ד דרור ורסנו ושגיא שיף ייצגו את מאפיות דגנית ומרחבית, ועוה"ד ניב זקלר ועופר ארגוב ייצגו את מאפיות אנג'ל ואורנים.


13 יוני 2019
עורכי הדין ברק טל, ליאור גלברד ואורטל זנזורי ייצגו את הבנק הבינלאומי בבקשה לאישור תובענה ייצוגית. הבקשה נדחתה, תוך ששופט בית המשפט המחוזי בתל-אביב, השופט חאלד כבוב קבע כי הבקשה שהוגשה "נעדרת תשתית ראייתית מספקת, אף בשלב מקדמי זה של ההליך, הוא שלב הבקשה לאישור התובענה כייצוגית... אין די ברסיסי ראיות כדי לעבור את המשוכה לעבר שלב הדיון בתובענה כתובענה ייצוגית... כל שנותר בפני בית המשפט הוא תשתית ראייתית רעועה ובלתי מספקת"

עורכי הדין ברק טל, ליאור גלברד ואורטל זנזורי ייצגו את הבנק הבינלאומי בבקשה לאישור תובענה ייצוגית. הבקשה נדחתה, תוך ששופט בית המשפט המחוזי בתל-אביב, השופט חאלד כבוב קבע כי הבקשה שהוגשה "נעדרת תשתית ראייתית מספקת, אף בשלב מקדמי זה של ההליך, הוא שלב הבקשה לאישור התובענה כייצוגית... אין די ברסיסי ראיות כדי לעבור את המשוכה לעבר שלב הדיון בתובענה כתובענה ייצוגית... כל שנותר בפני בית המשפט הוא תשתית ראייתית רעועה ובלתי מספקת"


12 מרץ 2019
עוה"ד ברק טל ודרור ורסנו יצגו את סלקום בתביעה ייצוגית נגד החברה בה נטען כי מסרונים שהיא שולחת למנויים ובהם
פרסומות לשירותים ומוצרים שונים שהיא מציעה - מפרים את חוק התקשורת. בית המשפט העליון קבע כי סלקום לא הפרה חוק בעצם משלוח פרסומות ללקוחות.

עוה"ד ברק טל ודרור ורסנו יצגו את סלקום בתביעה ייצוגית נגד החברה בה נטען כי מסרונים שהיא שולחת למנויים ובהם
פרסומות לשירותים ומוצרים שונים שהיא מציעה - מפרים את חוק התקשורת. בית המשפט העליון קבע כי סלקום לא הפרה חוק בעצם משלוח פרסומות ללקוחות.


06 פברואר 2019

משרד עו"ד יגאל ארנון ושות' ייצג את מנורה חברה לביטוח בע"מ בתביעה ייצוגית שעניינה גביית הפרשי הצמדה ביתר מהמבוטחים

עוה"ד ברק טל, עידו חיטמן וגיא קורתני ייצגו את מנורה חברה לביטוח בע"מ בתביעה ייצוגית שעניינה גביית הפרשי הצמדה ביתר מהמבוטחים. בית המשפט המחוזי אישר הסדר פשרה בתיק, לפיו מנורה תתרום לקרן תובענות ייצוגיות סכום של כ-1.8 מיליון ש"ח.

עוה"ד ברק טל, עידו חיטמן וגיא קורתני ייצגו את מנורה חברה לביטוח בע"מ בתביעה ייצוגית שעניינה גביית הפרשי הצמדה ביתר מהמבוטחים. בית המשפט המחוזי אישר הסדר פשרה בתיק, לפיו מנורה תתרום לקרן תובענות ייצוגיות סכום של כ-1.8 מיליון ש"ח.


02 ינואר 2019
עוה"ד ברק טל, עידו חיטמן וגיא קורתני ייצגו את מנורה חברה לביטוח בע"מ בתביעה ייצוגית שעניינה גביית הפרשי הצמדה ביתר מהמבוטחים. בית המשפט המחוזי אישר הסדר פשרה בתיק, לפיו מנורה תתרום לקרן תובענות ייצוגיות סכום של כ-1.8 מיליון ש"ח.

עוה"ד ברק טל, עידו חיטמן וגיא קורתני ייצגו את מנורה חברה לביטוח בע"מ בתביעה ייצוגית שעניינה גביית הפרשי הצמדה ביתר מהמבוטחים. בית המשפט המחוזי אישר הסדר פשרה בתיק, לפיו מנורה תתרום לקרן תובענות ייצוגיות סכום של כ-1.8 מיליון ש"ח.


עמודים

דירוגים

הרשמו לעדכונים וחדשות