26 דצמבר 2018
עוה"ד דרור ורסנו ושגיא שיף יצגו את מאפיות דגנית ומרחבית בתביעה ייצוגית בשל תיאום מחירים. במסגרת הפשרה, מאפיות מובילות בהן מאפיות ברמן, אנג'ל ואורנים, דוידוביץ', דגנית ומרחבית יתרמו לעמותות המסייעות לנזקקים מצרכים בכ-10 מיליון שקל.

עוה"ד דרור ורסנו ושגיא שיף יצגו את מאפיות דגנית ומרחבית בתביעה ייצוגית בשל תיאום מחירים. במסגרת הפשרה, מאפיות מובילות בהן מאפיות ברמן, אנג'ל ואורנים, דוידוביץ', דגנית ומרחבית יתרמו לעמותות המסייעות לנזקקים מצרכים בכ-10 מיליון שקל.


07 נובמבר 2018

משרד יגאל ארנון ושות' ייצג את חברת הביטוח שומרה

בית המשפט המחוזי בבאר שבע דחה בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד חברת הביטוח שומרה בטענה להפחתות בגין אשם תורם. בית המשפט דחה את התובענה על הסף, מבלי לקיים דיון ואף פסק לטובת החברה הוצאות בגובה של 25,000 שקלים. את החברה ייצגו עורכי הדין ברק טל, ליאור גלברד ומזי אוחיון.

בית המשפט המחוזי בבאר שבע דחה בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד חברת הביטוח שומרה בטענה להפחתות בגין אשם תורם. בית המשפט דחה את התובענה על הסף, מבלי לקיים דיון ואף פסק לטובת החברה הוצאות בגובה של 25,000 שקלים. את החברה ייצגו עורכי הדין ברק טל, ליאור גלברד ומזי אוחיון.


30 מאי 2018
עוה"ד ברק טל ועידו חיטמן יצגו את כלל ביטוח והראל ביטוח בתביעה ייצוגית נגדן אשר נדחתה על יד בית המשפט המחוזי. התביעה עוסקת בתשלום פרמית בגין תוספת מקצועית בתקופה בה המבוטח מצוי בהסדר "ריסק זמני" (תקופה בה המבוטח לא עובד אבל שומר על זכויות הביטוח שלו). בית המשפט קיבל את טענות חברות הביטוח לפיהן אין תמחור בנפרד של תקופת הריסק הזמני מתקופת העסקה וכי תשלום מלוא פרמית הסיכון גם בתקופת ריסק זמני מקנה למבוטח את האפשרות לשמור על מלוא זכויותיו בפוליסה גם בתקופות בהן הוא לא עובד.

עוה"ד ברק טל ועידו חיטמן יצגו את כלל ביטוח והראל ביטוח בתביעה ייצוגית נגדן אשר נדחתה על יד בית המשפט המחוזי. התביעה עוסקת בתשלום פרמית בגין תוספת מקצועית בתקופה בה המבוטח מצוי בהסדר "ריסק זמני" (תקופה בה המבוטח לא עובד אבל שומר על זכויות הביטוח שלו). בית המשפט קיבל את טענות חברות הביטוח לפיהן אין תמחור בנפרד של תקופת הריסק הזמני מתקופת העסקה וכי תשלום מלוא פרמית הסיכון גם בתקופת ריסק זמני מקנה למבוטח את האפשרות לשמור על מלוא זכויותיו בפוליסה גם בתקופות בהן הוא לא עובד.


04 ינואר 2015
עו"ד ברק טל התראיין לעיתון כלכליסט, לאור שורה ארוכה של הצלחות בולטות להן זכה משרד יגאל ארנון ושות' בתחום התובענות הייצוגיות והליטיגציה בשנת 2014.

עו"ד ברק טל התראיין לעיתון כלכליסט, לאור שורה ארוכה של הצלחות בולטות להן זכה משרד יגאל ארנון ושות' בתחום התובענות הייצוגיות והליטיגציה בשנת 2014.


24 דצמבר 2014
עוה"ד ברק טל ודפנה שטרן ייצגו את חברת יוניליבר בתביעה ייצוגית שהוגשה נגדה ונדחתה על ידי בית המשפט.
בית המשפט המחוזי בחיפה (השופט י. גריל) דחה תביעה שאושרה כיצוגית והתנהלה לגופה נגד החברות יוניליבר ואוסם, על סך של כ-100 מליון ₪, בנושא המשקלים האחידים של אריזות דגני הבוקר.
בתביעה, שאושרה כיצוגית בינואר 2013, נטען כי הן דגני הבוקר של יוניליוור המשווקים תחת המותגים "תלמה" ו"תלמה שפע", והן דגני הבוקר של אסם המשווקים תחת המותג "נסטלה", ארוזים באריזות במשקלים השונים מאלו הקבועים בתקן, ובכך יש כדי להקשות על הצרכנים להשוות מחירים בין המוצרים השונים. בהחלטה שאישרה את היצוגית נקבע, כי לכאורה נגרם לצרכנים נזק מסוג של חוסר נוחות, בשל הקושי בהשוואת מחירים בין מוצרים שמשקלם אינו תקני. לאחר אישור התובענה כיצוגית, הגישו החברות בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון. הנשיא גרוניס דחה את הבקשה, אך קבע בהחלטתו כי יש בסיס מסויים לטענת החברות לפיה בפני התובעים עומדות משוכות לא פשוטות בעניין הנזק והקשר הסיבתי.
עם דחיית בקשת רשות הערעור, נדונה התביעה לגופה, והעידו בה, בין היתר, המומחים פרופ' חזי אופיר מן האוניברסיטה העברית מטעם יוניליבר ואוסם, וד"ר יוסף שרדי בשם התובעים.
בית המשפט המחוזי ניתח את הראיות שהובאו, ובעיקר את חוות דעת המומחים, והגיע למסקנה כי התובעים לא הצליחו להראות איזה מוצרים בשוק דגני הבוקר הם תחליפיים למוצרים נשוא התביעה. משכך, נקבע כי לא ניתן להצביע על כך שנגרם לאותם צרכנים נזק כלשהו. בית המשפט קבע עוד, כי מהנתונים שהובאו בחוות דעת המומחים (לרבות סקר צרכנים שנערך), עולה שעל אף שאין ספק שהמחיר חשוב לצרכן כשהוא משווה בין דגני הבוקר, עדיין מצטיירת תמונה שבשוק זה יש חשיבות גבוהה להעדפות שונות, כגון "מה אוהבים הילדים", העדפות משקל ובריאות וכיו"ב. בית המשפט קובע שנתונים אלה מתיישבים עם מסקנתו של פרופ' אופיר, לפיה בשוק דגני הבוקר קיימות קטגוריות רבות כדי לענות על העדפות ספציפיות רבות ומגוונות של צרכנים שונים לגבי מוצר זה.
עוד נאמר, כי בניגוד לטענת התובעים, שוק דגני הבוקר מתאפיין בנאמנות למותג, המתבטאת בכך שלמותגים המובילים בשוק זה ישנו נתח שוק יציב לאורך שנים.
בית המשפט מבהיר בסוף החלטתו כי מצב מסוג זה (שהוא נדיר למדי) שבו אושרה תובענה יצוגית והיא נדחית לאחר דיון בה הוא אפשרי, מכיוון שבהחלטה אם לאשר יצוגית בוחן בית המשפט אם לכאורה נגרם נזק. זוהי הכרעה לכאורית, אולם בשלב ניהול התובענה אין די בכך, אלא על התובעים להוכיח את תביעתם בהתאם לנטל ההוכחה במשפט אזרחי (מעל לחמישים אחוזים), ובנטל זה לא עמדו התובעים.

עוה"ד ברק טל ודפנה שטרן ייצגו את חברת יוניליבר בתביעה ייצוגית שהוגשה נגדה ונדחתה על ידי בית המשפט.
בית המשפט המחוזי בחיפה (השופט י. גריל) דחה תביעה שאושרה כיצוגית והתנהלה לגופה נגד החברות יוניליבר ואוסם, על סך של כ-100 מליון ₪, בנושא המשקלים האחידים של אריזות דגני הבוקר.
בתביעה, שאושרה כיצוגית בינואר 2013, נטען כי הן דגני הבוקר של יוניליוור המשווקים תחת המותגים "תלמה" ו"תלמה שפע", והן דגני הבוקר של אסם המשווקים תחת המותג "נסטלה", ארוזים באריזות במשקלים השונים מאלו הקבועים בתקן, ובכך יש כדי להקשות על הצרכנים להשוות מחירים בין המוצרים השונים. בהחלטה שאישרה את היצוגית נקבע, כי לכאורה נגרם לצרכנים נזק מסוג של חוסר נוחות, בשל הקושי בהשוואת מחירים בין מוצרים שמשקלם אינו תקני. לאחר אישור התובענה כיצוגית, הגישו החברות בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון. הנשיא גרוניס דחה את הבקשה, אך קבע בהחלטתו כי יש בסיס מסויים לטענת החברות לפיה בפני התובעים עומדות משוכות לא פשוטות בעניין הנזק והקשר הסיבתי.
עם דחיית בקשת רשות הערעור, נדונה התביעה לגופה, והעידו בה, בין היתר, המומחים פרופ' חזי אופיר מן האוניברסיטה העברית מטעם יוניליבר ואוסם, וד"ר יוסף שרדי בשם התובעים.
בית המשפט המחוזי ניתח את הראיות שהובאו, ובעיקר את חוות דעת המומחים, והגיע למסקנה כי התובעים לא הצליחו להראות איזה מוצרים בשוק דגני הבוקר הם תחליפיים למוצרים נשוא התביעה. משכך, נקבע כי לא ניתן להצביע על כך שנגרם לאותם צרכנים נזק כלשהו. בית המשפט קבע עוד, כי מהנתונים שהובאו בחוות דעת המומחים (לרבות סקר צרכנים שנערך), עולה שעל אף שאין ספק שהמחיר חשוב לצרכן כשהוא משווה בין דגני הבוקר, עדיין מצטיירת תמונה שבשוק זה יש חשיבות גבוהה להעדפות שונות, כגון "מה אוהבים הילדים", העדפות משקל ובריאות וכיו"ב. בית המשפט קובע שנתונים אלה מתיישבים עם מסקנתו של פרופ' אופיר, לפיה בשוק דגני הבוקר קיימות קטגוריות רבות כדי לענות על העדפות ספציפיות רבות ומגוונות של צרכנים שונים לגבי מוצר זה.
עוד נאמר, כי בניגוד לטענת התובעים, שוק דגני הבוקר מתאפיין בנאמנות למותג, המתבטאת בכך שלמותגים המובילים בשוק זה ישנו נתח שוק יציב לאורך שנים.
בית המשפט מבהיר בסוף החלטתו כי מצב מסוג זה (שהוא נדיר למדי) שבו אושרה תובענה יצוגית והיא נדחית לאחר דיון בה הוא אפשרי, מכיוון שבהחלטה אם לאשר יצוגית בוחן בית המשפט אם לכאורה נגרם נזק. זוהי הכרעה לכאורית, אולם בשלב ניהול התובענה אין די בכך, אלא על התובעים להוכיח את תביעתם בהתאם לנטל ההוכחה במשפט אזרחי (מעל לחמישים אחוזים), ובנטל זה לא עמדו התובעים.


30 ספטמבר 2014
עוה"ד ברק טלרותה לובן ויונת אפריאט-מנה ייצגו את גוגל בסוגיה חדשנית בה התקבלה טענת גוגל כי כאשר פלוני דורש להסיר תוצאת חיפוש כלשהי שאינה לרוחו, אין על גוגל הכרח להסירה ללא כל תנאי. כן נקבע כי הטלת אחריות על גוגל להחליט בנסיבות אלו על דעת עצמה האם מדובר בלשון הרע, באופן שיש להסיר את תוצאת החיפוש, הופכת את גוגל ל'צנזר על' שבידיו כוח למנוע גישה למידע שאין בו פסול.

עוה"ד ברק טלרותה לובן ויונת אפריאט-מנה ייצגו את גוגל בסוגיה חדשנית בה התקבלה טענת גוגל כי כאשר פלוני דורש להסיר תוצאת חיפוש כלשהי שאינה לרוחו, אין על גוגל הכרח להסירה ללא כל תנאי. כן נקבע כי הטלת אחריות על גוגל להחליט בנסיבות אלו על דעת עצמה האם מדובר בלשון הרע, באופן שיש להסיר את תוצאת החיפוש, הופכת את גוגל ל'צנזר על' שבידיו כוח למנוע גישה למידע שאין בו פסול.


23 ספטמבר 2014
עוה"ד ברק טלרותה לובן ויונת אריאט-מנה ייצגו את גוגל בבית המשפט המחוזי מרכז (כב' הש' פרופ' עופר גרוסקופף) אשר דחה ביום 18.9.14 בקשה לאישור תובענה כייצוגית כנגד גוגל, וקבע כי שיטות הפרסום האינטרנטיות שלה אינן מהוות ספאם (ת"צ 1852-11-12 טויסטר נ' גוגל). הש' גרוסקופף קבע, כי פרסומות ממוקדות המוכרות לנו באתרי תוכן אינטרנטיים רבים אינן מהוות "ספאם".
  במוקד התביעה עמדה שיטת הפרסום הידועה בשם Remarketing, המאפשרת למפרסם לכוון את פרסומיו לאותם משתמשי רשת שגלשו בעבר באתר האינטרנט של המפרסם. הנחת המוצא היא שגולשים אלו הם לקוחות פוטנציאליים שיש להם עניין במוצרים או בשירותים שמציע המפרסם, וכי פניה ממוקדת אליהם היא בעלת סיכויי הצלחה גבוהים יותר מאשר פניה לגולש אקראי.  באמצעות שיטה זו, גולש שביקר בעבר באתר אינטרנט של מפרסם שמנוי על לקוחות שירות ה- Remarketing צפוי להיתקל בפרסומות של אותו מפרסם כשהוא גולש באתרי תוכן שהשכירו שטחי פרסום לגוגל. התוצאה המתקבלת היא ששני גולשים הצופים בו זמנית באותו אתר תוכן עשויים להיתקל בפרסומות שונות, וזאת בהתאם לאתרים אליהם גלשו בעבר. שיטה זו פועלת ללא קשר לדרך בה הגיע הגולש לאתר המפרסם, בין אם הגיע לאתר זה באמצעות מנוע החיפוש של גוגל, ובין אם לאו.
  התובע טען, כי שיטת פרסום זו מהווה "ספאם", ולכן אסורה בהיעדר הסכמה פוזיטיבית מראש של הגולש לקבל דברי פרסומת. הש' גרוסקופף דחה טענה זו, וקבע כי ראוי לפרש בצמצום את ההגדרה של המונח "הודעה אלקטרונית" בחוק הספאם. הש' גרוסקופף עמד על כך שפרשנות התובע עלולה "לשפוך את המים עם התינוק" במובן זה שתפגע במודלים עסקיים מקובלים, הרצויים לציבור משתמשי הרשת, וכי בתי המשפט מחויבים לנקוט בזהירות רבה בבואם לעצב כללים משפטיים העשויים להשפיע על כיוון התפתחותה של רשת האינטרנט, ולכן יש להיזהר מקביעה נמהרת של מגבלות משפטיות העלולות לכבול שלא לצורך את התפתחותם של היצירתיות והדמיון האנושיים.
  הש' גרוסקופף קבע כי הפרשנות הנכונה למונח "הודעה אלקטרונית" היא מסרים המוחלפים באמצעות רשת האינטרנט, והנשלחים ומתקבלים באמצעות תוכנה המיועדת לקבלה, לשליחה  ולניהול של מסרים מסוג זה על פי רצון המשתמש. קבלת "הודעה אלקטרונית" באמצעות מערכת כזו, מטילה על המשתמש את העלות של טיפול בדבר הפרסומת כחלק מניהול מערכת הדואר האלקטרוני שלו, ולכן מצדיקה את החלתו של ההסדר בחוק הספאם, הדורש הסכמה של הנמען.
עוה"ד ברק טלרותה לובן ויונת אריאט-מנה ייצגו את גוגל בבית המשפט המחוזי מרכז (כב' הש' פרופ' עופר גרוסקופף) אשר דחה ביום 18.9.14 בקשה לאישור תובענה כייצוגית כנגד גוגל, וקבע כי שיטות הפרסום האינטרנטיות שלה אינן מהוות ספאם (ת"צ 1852-11-12 טויסטר נ' גוגל). הש' גרוסקופף קבע, כי פרסומות ממוקדות המוכרות לנו באתרי תוכן אינטרנטיים רבים אינן מהוות "ספאם".
 
במוקד התביעה עמדה שיטת הפרסום הידועה בשם Remarketing, המאפשרת למפרסם לכוון את פרסומיו לאותם משתמשי רשת שגלשו בעבר באתר האינטרנט של המפרסם. הנחת המוצא היא שגולשים אלו הם לקוחות פוטנציאליים שיש להם עניין במוצרים או בשירותים שמציע המפרסם, וכי פניה ממוקדת אליהם היא בעלת סיכויי הצלחה גבוהים יותר מאשר פניה לגולש אקראי.  באמצעות שיטה זו, גולש שביקר בעבר באתר אינטרנט של מפרסם שמנוי על לקוחות שירות ה- Remarketing צפוי להיתקל בפרסומות של אותו מפרסם כשהוא גולש באתרי תוכן שהשכירו שטחי פרסום לגוגל. התוצאה המתקבלת היא ששני גולשים הצופים בו זמנית באותו אתר תוכן עשויים להיתקל בפרסומות שונות, וזאת בהתאם לאתרים אליהם גלשו בעבר. שיטה זו פועלת ללא קשר לדרך בה הגיע הגולש לאתר המפרסם, בין אם הגיע לאתר זה באמצעות מנוע החיפוש של גוגל, ובין אם לאו.
 
התובע טען, כי שיטת פרסום זו מהווה "ספאם", ולכן אסורה בהיעדר הסכמה פוזיטיבית מראש של הגולש לקבל דברי פרסומת. הש' גרוסקופף דחה טענה זו, וקבע כי ראוי לפרש בצמצום את ההגדרה של המונח "הודעה אלקטרונית" בחוק הספאם. הש' גרוסקופף עמד על כך שפרשנות התובע עלולה "לשפוך את המים עם התינוק" במובן זה שתפגע במודלים עסקיים מקובלים, הרצויים לציבור משתמשי הרשת, וכי בתי המשפט מחויבים לנקוט בזהירות רבה בבואם לעצב כללים משפטיים העשויים להשפיע על כיוון התפתחותה של רשת האינטרנט, ולכן יש להיזהר מקביעה נמהרת של מגבלות משפטיות העלולות לכבול שלא לצורך את התפתחותם של היצירתיות והדמיון האנושיים.
 
הש' גרוסקופף קבע כי הפרשנות הנכונה למונח "הודעה אלקטרונית" היא מסרים המוחלפים באמצעות רשת האינטרנט, והנשלחים ומתקבלים באמצעות תוכנה המיועדת לקבלה, לשליחה  ולניהול של מסרים מסוג זה על פי רצון המשתמש. קבלת "הודעה אלקטרונית" באמצעות מערכת כזו, מטילה על המשתמש את העלות של טיפול בדבר הפרסומת כחלק מניהול מערכת הדואר האלקטרוני שלו, ולכן מצדיקה את החלתו של ההסדר בחוק הספאם, הדורש הסכמה של הנמען.

10 ספטמבר 2014
עו"ד ברק טל יחד עם מומחים נוספים בתחומם, התראיינו לכתבה במוסף ממון של ידיעות אחרונות אודות הנושאים שיעסיקו את מערכת המשפט בשנה הבאה. 

עו"ד ברק טל יחד עם מומחים נוספים בתחומם, התראיינו לכתבה במוסף ממון של ידיעות אחרונות אודות הנושאים שיעסיקו את מערכת המשפט בשנה הבאה. 


31 דצמבר 2013
על פי סיכום שנתי של כל התביעות הייצוגיות שהוגשו בישראל ב-2013 אשר הוצג בכנס השנתי לתביעות ייצוגיות בישראל, שנערך על-ידי מרכז "הלכה למעשה" להכשרות והשתלמויות מקצועיות, משרד יגאל ארנון ושות' הינו המשרד המוביל בייצוג נתבעות בתביעות ייצוגיות גם לשנת 2013. לינק לכתבה 

על פי סיכום שנתי של כל התביעות הייצוגיות שהוגשו בישראל ב-2013 אשר הוצג בכנס השנתי לתביעות ייצוגיות בישראל, שנערך על-ידי מרכז "הלכה למעשה" להכשרות והשתלמויות מקצועיות, משרד יגאל ארנון ושות' הינו המשרד המוביל בייצוג נתבעות בתביעות ייצוגיות גם לשנת 2013.


עמודים

דירוגים

הרשמו לעדכונים וחדשות