15 ינואר 2012

מאמר זה פורסם ב-Harvard Journal of Law & Technology, נובמבר 2011.

17 יולי 2011

מזכר זה מתאר את ההוראות העיקריות של החוק לעידוד מחקר ופיתוח בישראל, לגבי המענקים הניתנים על ידי משרד המדען הראשי של משרד התעשייה והמסחר וחובות מסוימים המוטלות בחוק המו"פ.

11 מאי 2011

פרק בנושא דיני הגנה לפרטיות אשר פורסם במדריך הבינלאומי - Data Protection - Laws of the World 

16 מרץ 2011

אלי גרינבאום כתב את הפרק הישראלי בספר International Free and Open Source Software Law Book העוסק בנושא של קוד פתוח (Open Source) שמוציא לאור ה-Free Software Foundation – Europe .

27 ינואר 2011

מזכר קצר זה סוקר את הכללים לעניין איסוף ושימוש במידע אישי שניתן למכוני השמה ומיון ע"י מועמדים למשרות שונות, כפי שפורסמו ע"י רשם מאגרי המידע. במידה והכללים יאומצו ככתבם, יחולו על מעסיקים המפנים מועמדים למבחני מיון והשמה באותם מכונים חובות לא מבוטלות.

24 ינואר 2011

תזכיר זה מספק מבוא כללי לתוכנת קוד פתוח, תוך התייחסות למספר מושגים ברישיונות קוד פתוח אשר עשויים להחשב ע"י גופים מסחריים כבעייתיים, פסיקה ישראלית מהתקופה האחרונה האוכפת רישיון קוד פתוח, וסוגיות המתעוררות מרישיונות קוד פתוח בעסקאות השקעה ועסקאות מסחריות נוספות.

31 מאי 2010

במאמר שפורסם במוסף ביומד של הארץ מתארים עורכי הדין ברי לבנפלד וטל לקר מספר תנאים הנלווים למתן תקציבי המדען הראשי לחברות ביוטכנולוגיה, ומראים כיצד

עמודים

הרשמו לעדכונים וחדשות